Obrona rozprawy doktorskiej

27 września 2019 r. o godz. 12:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Matyldy Roszkowskiej p.t.: „Rola białka CD44 w regulacji plastyczności kolców dendrytycznych”

Promotor: dr hab. Jakub Włodarczyk, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: dr hab. Robert Jakub Filipkowski, prof. IMDIK PAN; dr hab. Agnieszka Gizak, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego