Interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM

Jeden doktorat z chemii, biologii i nauk technicznych – rusza rekrutacja uzupełniająca

Doktorat z trzech dziedzin, czyli nauk chemicznych, biologicznych i technicznych stwarza niecodzienne możliwości wyboru ścieżki kariery zawodowej i rozwoju naukowego. Dzięki ofercie trzech najlepszych jednostek badawczych w kraju absolwenci studiów II stopnia mogą rozwijać karierę naukową w ramach prestiżowych interdyscyplinarnych studiów dokto-ranckich TRI-BIO-CHEM. Rekrutacja trwa od 23 lipca 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r. Więcej na stronie: http://www.nencki.gov.pl/interdyscyplinarne-studia-doktoranckie-tri-bio-chem