Oferta pracy

Nowo powstałe Centrum Dioscuri do Badań nad Chorobami Metabolicznymi w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN zatrudni osobę na stanowisko technika laboratoryjnego.

Więcej informacji na stronie:  www.nencki.gov.pl