Obrona rozprawy doktorskiej

20 września 2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr inż. Barbary Sobiak p.t.: „Wpływ czynników epigenetycznych na regulację ekspresji genów skupiska EDC w różnicowaniu naskórka”

Promotor: prof. dr hab. Wiesława Leśniak
Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Błasiak; dr hab. inż. Paweł Sachadyn