Obrona rozprawy doktorskiej

13 września 2019 r. o godz. 13:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Łukasza Bożyckiego p.t.: „Proces mineralizacji w normie i w stanach patologicznych – regulacja przez aneksyny i fetuinę A”

Promotor: prof. dr hab. Sławomir Pikuła
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Strzelecka-Kiliszek
Recenzenci: prof. dr hab. Witold Łojkowski; dr hab. Alicja Węgrzyn