Granty Etiuda NCN dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ETIUDA7 na stypendia doktorskie

Z Instytutu Nenckiego granty otrzymali:

mgr Anna Lidia Banaszkiewicz

Zmiany plastyczne mózgu towarzyszące nabywaniu języka migowego – efekty multimodalne i specyficzne dla modalności. Badanie z wykorzystaniem technik neuroobrazowania, z udziałem osób słyszących i głuchych.

mgr Katarzyna Małgorzata Chyl

Rozwój neuronalnych sieci przetwarzających mowę i pismo u dzieci o typowym i nietypowym rozwoju czytania

mgr inż. Jan Marcin Ludwiczak

Zastosowanie metod uczenia maszynowego i symulacji molekularnych w badaniu zależności pomiędzy sekwencją, strukturą a funkcją białek

mgr Jacek Matuszewski

Plastyczność mózgu podczas nauki czytania dotykowego: podejście wielomodalne

mgr inż. Katarzyna Karolina Pels

Analiza zmian architekturalnych jądra komórkowego neuronów i astrocytów w eksperymentalnych modelach stresu i depresji.