The 1st Ultrasonic Vocalization Conference

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa na pierwszą międzynarodową konferencję dotyczącą zjawiska wokalizacji ultradźwiękowej zwierząt „The 1st Ultrasonic Vocalization Conference”, która odbędzie się w Instytucie Nenckiego w Warszawie w dniu 2 września 2019 roku. Wykłady wygłoszą wybitni bahawioryści, neuropsychofarmakolodzy oraz neurobiolodzy m.in.: Jeffrey Burgdorf (US), Nicola Simola (IT), Sylvie Granon (FR), Stefan Brudzynski (CA), Markus Woehr (DE, US) oraz reprezentacja polskich naukowców.  Celem konferencji jest stworzenie panelu dyskusyjnego na temat tego, czym właściwie jest wokalizacja ultradźwiękowa i jaką rolę odgrywa w świecie zwierząt.

W ramach podsumowania całego dnia eksperci wezmą również udział w panelu dyskusyjnym – bazując na doświadczeniu i intuicji będą starali się odpowiedzieć na pytania dotyczące znaczenia zjawiska wokalizacji ultradźwiękowych i możliwości istnienia zwierzęcej mowy, będącej prototypem ludzkiego języka. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy wokalizacja jest tylko wyrazem emocji, czy też posiada właściwości przekazu wykraczające poza sygnały emocjonalne. Jednocześnie zaproszeni wykładowcy zaprezentują neurobiologiczne korelaty wokalizacji ultradźwiękowej oraz pokażą unikalne metody analizy USV i separacji dźwięków.

Międzynarodowa konferencja poświęcona wokalizacji ultradźwiękowej stanowi doskonałą okazję do podzielenia się osiągnięciami naukowymi, wynikami badań i doświadczeniami z delegatami z całego świata. Warto zaznaczyć, że udział w konferencji jest darmowy pod warunkiem rejestracji uczestnika na stronie: http://ultrasonicvocalizations.net

Do zobaczenia wkrótce!