Sympozjum BRAINCITY

22 lipca w Instytucie Nenckiego odbyło się sympozjum, podczas którego kandydaci na kierowników grup badawczych w Centrum Doskonałości Badań nad Plastycznością Neuronalną i Chorobami Mózgu BRAINCITY, tworzonego w partnerstwie z EMBL, zaprezentowali swoje wyniki oraz plany badawcze.

Centrum BRAINCITY, utworzone w ramach programu Międzynarodowych Agend Badawczych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zamierza utworzyć cztery nowe grupy zajmujące się badaniami plastyczności mózgu i jej zaburzeń leżących u podstaw schorzeń mózgu. W wyniku ogłoszonego naboru zgłosiło się ponad 25 kandydatów, z których Naukowy Komitet Doradczy wytypował ośmioro  do dalszych etapów konkursu.

Prezentacje zaproszonych kandydatów dotyczyły roli regulacji neuronalnej chromatyny w pamięci i zaburzeniach poznawczych (Cemil Kerimoglu, German Centre for Neurodegenerative Diseases, Getynga, Niemcy), udziału czynników metabolicznych i epigenetycznych w chorobach mózgu (Ali Jawaid, University of Zurich / Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, Szwajcaria), wpływu bodźców zewnętrznych na plastyczność komórek mózgu (Jakub Mieczkowski, Instytut Nenckiego, Warszawa, Polska), neuronalnych korelatów pamięci roboczej w ludzkim mózgu (Jan Kamiński, Cedars-Sinai Medical Centre, Los Angeles, USA), molekularnych mechanizmów bólu (Marcin Szczot, National Institutes of Health, Bethesda, USA), roli kolców dendrytycznych w tworzeniu pamięci (Patricio Opazo, Queensland Brain Institute, Brisbane, Australia), zastosowaniu genomiki i zaawansowanych metod obliczeniowych w badaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu (Gianfilippo Coppola, Yale University, New Haven, USA) oraz transkryptomiki behawioralnej (Bogna Ignatowska-Jankowska, Okinawa Institute for Science and Technology, Japan).

W sympozjum uczestniczyli członkowie Naukowego Komitetu Doradczego BRAINCITY, przedstawiciele Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, dyrekcja i pracownicy Instytutu Nenckiego oraz licznie przybyli goście z Kampusu Ochota.