Instytut Nenckiego na Kongresie FEBS w Krakowie

W dniach od 6 do 11 lipca 2019 roku odbył się w Krakowie 44-ty Kongres Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (The 44th FEBS Congress). FEBS jest jedną z najbardziej znaczących organizacji europejskich w dziedzinie nauk biochemicznych, skupiającą ponad 36 000 członków zrzeszonych w 35 towarzystwach narodowych. Kongres FEBS odbył się w Polsce dopiero po raz trzeci (wcześniej w 1966 i 2004 w Warszawie – tym ostatnim z roku 2004 przewodniczyła Jolanta Barańska z Instytutu Nenckiego PAN). Krakowski Kongres FEBS był wydarzeniem o wyjątkowej randze naukowej w skali europejskiej.

Więcej informacji i galeria zdjęć na stronie: www.nencki.gov.pl