PACTT-Pfizer – Akademia dla naukowców

Szanowni Państwo,

rusza nabór do pilotażu Akademii Efektywnych Badań Przedklinicznych we współpracy z Pfizer (WEWNĘTRZNY termin zgłoszeń w Instytucie 1 sierpnia 2019).

Ogólny zarys tematyczny:
•    Zasady odkrywania i rozwoju leków (etapy),
•    Normy i wytyczne (w tym: GLP, FDA),
•    Cel terapeutyczny,
•    Wybór kandydatów na lek,
•    Wybór związku wiodącego,
•    Optymalizacja (in vivo),
•    Badania in vitro (w tym: przepisy, wybór zwierząt),
•    Metabolizm (ADME),
•    Ochrona patentowa.

Akademia będzie realizowana w formie zjazdów weekendowych (26-27.10.2019, 23-34.11.2019, 14-15.12.2019, 11-12.01.2020, 22-23.02.2020). Dostępnych jest 20 miejsc.

Celem Akademii jest podnoszenie kwalifikacji w zakresie najnowszych europejskich procedur i wymogów formalnych PROWADZENIA BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH, a tym samym prowadzenie badań zgodnie z zapotrzebowaniem największych firm farmaceutycznych, co może mieć pozytywny wpływ na nawiązywanie szerszej współpracy na polu naukowo-biznesowym. Program jest kierowany do polskich naukowców z dziedzin okołomedycznych oraz pracowników ośrodków naukowo-badawczych i centrów transferu technologii polskich ośrodków akademickich.

W POROZUMIENIU Z DYREKCJĄ INSTYTUTU I W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ MONITOROWANIA/ZABEZPIECZENIA POUFNOŚCI WYNIKÓW BADAŃ PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PRZED WYSŁANIEM FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (w załączeniu) PROSZĘ O PRZESŁANIE DO MNIE WYPEŁNIONEGO FORMULARZA DO 1 SIERPNIA 2019 r. KAŻDA OSOBA ZAINTERESOWANA UZYSKA INFORMACJE JAK POSTĘPOWAĆ Z DANYMI POUFNYMI.

Szkoleniowcy nie zostali jeszcze ogłoszeni, kolejność wydarzeń jest następująca:
1.    Zbieranie zgłoszeń od uczestników;
2.    Wybór uczestników przez Radę Naukową Akademii;
3.    Przeprowadzenie ankiety potrzeb wśród Uczestników;
4.    Wybór prowadzących i ogłoszenie szczegółowej agendy.

Rada Naukowa Akademii:
•    Dyrektor Medyczny Pfizer Polska, Michał Kurzelewski,
•    Prezes Fundacji PACTT, Dyrektor OUTT UW, dr Robert Dwiliński,
•    Dyrektor Narodowego Instytutu Leków, dr n. farm. Anna Kowalczuk,
•    Prezes Life Science Biznes Consulting, Venture Partner & Co-Founder w Life Science Innovations, CCO w Małopolskim Centrum Biotechnologii, Roland Kozlowski,
•    Dyrektor Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii WUM, Marcin Bąder.

Więcej informacji na stronie

http://pactt.pl/akademia

Projekt jest realizowany w ramach PACTT (Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii), którego jesteśmy częścią, dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszam do udziału.

Z wyrazami szacunku,
Dorota Gierej-Czerkies

Akademia Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT – Pfizer Akademia PACTT – Pfizer_formularz rekrutacji