Patent dla zespołu Prof. Bożeny Kamińskiej-Kaczmarek

6 czerwca 2019 r. Europejski Urząd Patentowy przyznał patent na wynalazek pt “Compositions and methods for treating glioma” (nr 2780363).

Przedmiotem wynalazku jest stworzenie innowacyjnej metody wykorzystującej syntetyczne, krótkie peptydy blokujące oddziaływania pomiędzy komórkami nowotworowymi a mikrośrodowiskiem do terapii glejaków. Komórki glejaka produkują cząsteczki, które zmieniają zachowanie komórek mikrośrodowiska na pronowotworowe, wspierające wzrost guza. Zaprojektowane peptydy blokują aktywność białek produkowanych przez komórki nowotworowe: czynnika wzrostu kolonii makrofagów i granulocytów (GM-CSF) oraz białek działających przez receptory integrynowe poprzez motyw aminokwasowy RGD. Podanie peptydów interferujących prowadzi do zahamowania inwazyjności i wzrostu glejaka.

Twórcami wynalazku są naukowcy z Instytutu Nenckiego: prof. Bożena Kamińska, dr Małgorzata Sielska, dr Paweł Wiśniewski, mgr Katarzyna Poleszak, mgr Maria Pasierbinska  i dr Aleksandra Ellert-Miklaszewska z Pracowni Neurobiologii Molekularnej, a jego właścicielem jest firma Glia Sp. z o.o. wraz z którą realizowany był grant. Wynalazek ten objęty jest również ochroną patentową w Stanach Zjednoczonych oraz Japonii (US 9453050 B2 oraz JP6426001), w Kanadzie i Izraelu rozpatrywane są zgłoszenia patentowe.