Obrona rozprawy doktorskiej

26 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Anny Dacewicz p.t.: „Zastosowanie treningu czasowego opracowywania informacji w rehabilitacji dzieci ze specyficznym zaburzeniem rozwoju mowy i języka (SLI)”

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Szeląg
Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Pisula; dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS