Obrona rozprawy doktorskiej

25 czerwca 2019 r. o godz. 11:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Katarzyny Paluch p.t.: „Mózgowe korelaty konfliktu szybkość – poprawność oraz jego wpływ na uwagę antycypacyjną”

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wróbel
Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Szelenberger,
dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS