Obrona rozprawy doktorskiej

19 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Eweliny Pałasz p.t.: „Effect of physical training on dopaminergic neurodegeneration, neurotrophic factors level, brain inflammation and motor behavior in chronically MPTP-treated mice as animal model of Parkinson’s disease”

Promotor: dr hab. Grażyna Niewiadomska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski;
prof. dr hab. Józef Langfort