Obrona rozprawy doktorskiej

14 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Alicji Kościelny p.t.: „Wzajemne oddziaływanie transportu pęcherzykowego i szlaku kinazy mTOR w rozwoju układu nerwowego ssaków”

Promotor: prof. dr hab. Jacek Jaworski
Recenzenci: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska;
dr hab. Marta Wiśniewska