Warsztaty obrazowania z zastosowaniem mikroskopii SPIM

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na seminarium i warsztaty poświęcone obrazowaniu z zastosowaniem  mikroskopii SPIM dla  żywych oraz optycznie oczyszczonych dużych próbek, które odbędą się w dniach  27-28 czerwca w siedzibie Instytutu Biologii Doświadczalnej  im. Marcelego Nenckiego Polska Akademia Nauk ul. Ludwika Pasteura 3 w Warszawie.

W trakcie seminarium odbędzie się jedna sesja wykładowa oraz planowane są cztery sesje warsztatowe.

Tytuły wykładów są następujące:

Light-sheet microscopy: Seeing Life From A Different Perspective poprowadzony przez  -Dr. Xiaoyu Li

Wide, deep and detailed: imaging large biological samples poprowadzony przez – Dr Monika Pawłowska