Warsztaty EMBO Research Integrity w Instytucie Nenckiego

23 i 24 maja 2019 r. w Instytucie Nenckiego odbyły się warsztaty EMBO dotyczące etyki w nauce, prowadzone przez Michele Garfinkel, Sandrę Bendiscioli i Helen Sitar z European Molecular Biology Organization (EMBO) Science Policy Programme.

W warsztatach uczestniczyło 32 pracowników naukowych Instytutu oraz zaproszona przedstawicielka Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Podczas warsztatów poruszano następujące kwestie: odpowiedzialność naukowca, odpowiedzialność opiekuna naukowego, przykłady złych praktyk, pozyskiwanie i zarządzanie danymi, publikacje naukowe, konflikt interesów.

Więcej informacji i galeria zdjęć na: www.nencki.gov.pl