12 Grantów Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 14 września 2018 roku. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 12 projektów badawczych w ramach konkursów OPUS16 i PRELUDIUM16.

Więcej informacji na stronie: www.nencki.gov.pl