Instytut Nenckiego PAN – A+!!!

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku parametryzacji jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opartej o ocenę  efektów działalności naukowej i badawczo-rozwojowej  w latach 2013-2016, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN uzyskał kategorię naukową A+.

Gratulujemy wszystkim pracownikom Instytutu!