Poszukujemy kandydata na stanowisko: badawczo – techniczne (typu postdoc)

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: badawczo – techniczne (typu postdoc)

Wiecej informacji na stronie: http://www.nencki.gov.pl/praca/