Instytut Nenckiego na Marszu dla Nauki

March for Science to ogólnoświatowa, pronaukowa i prospołeczna inicjatywa powstała w 2017 roku, odbywająca się w Dzień Ziemi.
W Polsce Marsz dla Nauki jest wydarzeniem o zasięgu ogólnokrajowym (towarzyszące mu prelekcje, warsztaty, konferencje etc.); samo zgromadzenie sensu stricte odbywa się jednak w tegorocznej edycji wyłącznie w Warszawie.

Przypomnijmy Marsz dla Nauki który odbył się w zeszłym roku. Uczestniczyli w nim zarówno pracownicy jak i doktoranci Instytutu Nenckiego. Zachęcamy do przyłączenia się do Marszu, który odbędzie się 12 maja 2019 roku (niedziela). 

http://www.marszdlanauki.pl/
https://twitter.com/MDN_PL_Official
https://www.instagram.com/marszdlanauki/