Obrona rozprawy doktorskiej

9 maja 2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Rafała Bazana p.t.: „CCDC96 i CCDC113 – białka niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rzęsek ruchomych orzęska Tetrahymena thermophila

Promotor: dr hab. Dorota Włoga, prof. IBD PAN
Promotor pomocniczy: dr Ewa Joachimiak
Recenzenci: dr hab. Paweł Niewiadomski; prof. dr hab. Ewa Ziętkiewicz