16/2020

Nencki Institute Seminar

Dear All, I would like to invite you to the Nencki Institute Seminar by SVITLANA ANTONIUK, PhD student, lab of Jakub Wlodarczyk which will be entitled „INTERPLAY BETWEEN SEROTONIN 5-HT1A AND 5-HT7 RECEPTORS IN STRESS-RELATED DISORDERS”. We are going to meet this Thursday at 3pm, via google.meet platform

Abstrakt:

Stress-related disorders are highly prevalent diseases. In particular, approximately 350 million people worldwide suffer from major depressive disorder. Serotonin is an important neurotransmitter regulating a wide range of physiological and pathological functions via activation of heterogeneously expressed 5-HT receptors. Besides the important role of serotonin receptors in the pathogenesis of depressive disorders and in their clinical medications, underlying mechanisms are not completely understood.

Previous studies have shown that serotonin receptors 5-HT1A and 5-HT7 are strongly involved in depression and efficacy of the selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), the current first line drugs used as antidepressant treatments. We investigated the expression of 5-HT1A and 5-HT7 receptors in different brain regions, especially in respect to hetero-dimerization between these serotonin receptors, which manifolds the signalling opportunities. Upon implementation of chronic unpredictable stress protocol in C57Bl/6J mice, we addressed region-specific changes in hetero-dimerization. Additionally, we would like to discuss the prospects of using proximity ligation assay as a powerful technique for protein interaction investigations.

Aleksandra Pękowska

Nominacja Profesorska dla Jakuba Włodarczyka

10 marca 2020 r.,Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał dr hab. Jakubowi Włodarczykowi tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych.

Prof. Włodarczyk kieruje Pracownią Biofizyki Komórki w Instytucie Nenckiego, która bada strukturalną i funkcjonalną plastyczność synaptyczną. Jego badania koncentrują się na tzw. zaburzonej plastyczności synaptycznej leżącej u podstaw wielu chorób neuropsychiatrycznych, do których należy depresja. W szczególności, w Pracowni prof. Włodarczyka, badana jest rola sygnalizacji serotoninergicznej oraz S-palmitoilacji białek synaptycznych w etiologii chorób neuropsychiatrycznych. Tworzone są również nowe techniki analizy plastyczności strukturalnej oraz metody badania modyfikacji potranslacyjnych białek synaptycznych.