12/2020

Ważna informacja dot. działań podjętych w Instytucie w związku z epidemią COVID-19

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

jak wszyscy wiemy, liczba zdiagnozowanych osób z chorobą COVID-19 w Polsce zwiększa się każdego dnia. W związku z tym, w Instytucie zostały podjęte działania mające na celu zapobieganie potencjalnego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Zgodnie z komunikatami jakie dostaliście Państwo w ciągu ostatnich kilku dni oraz Zarządzeniem Dyrektora Instytutu nr 7, został wprowadzony m.in. zakaz podróży służbowych, wstrzymanie zajęć dydaktycznych dla doktorantów, tymczasowe odwołanie seminariów, wykładów i prelekcji oraz zawieszenie praktyk i wolontariatu na terenie Instytutu.

Ponadto, została wprowadzona w Instytucie procedura postępowania w sytuacjach ewentualnego zagrożenia koronawirusem (w zal.) oraz został powołany Zespół Koordynujący ds. COVID-19 (p. Zarządzenie Dyrektora nr 7).

Informuję, że ww działania są konsekwencją zaleceń MNiSW oraz innych stosownych organów Państwowych i nie oznaczają, że mamy w Instytucie zwiększone zagrożenie rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Niestety w ostatnich 2 dniach obserwujemy zjawisko rozpowszechniania fałszywych informacji na temat sytuacji epidemiologicznej na terenie Instytutu.

Bardzo proszę o zaprzestanie tego typu działań. Prowadzą one jedynie do eskalacji poczucia zagrożenia, które ogranicza możliwość podejmowania racjonalnych i efektywnych działań, a przez to mogą prowadzić do zaburzenia funkcjonowania Instytutu.

Jednocześnie, zwracam się z prośbą o bezwzględne przestrzeganie zaleceń wprowadzonych przez wszystkie ww wewnętrzne akty prawne oraz kierowanie się zdrowym rozsądkiem.

W razie pytań i wątpliwości, proszę o kontakt z Zespołem Koordynującym ds. COVID-19 na adres dyrekcja@nencki.edu.pl

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Dyrektor Instytutu

Zarządzenie 7/2020 (w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Instytutu Nenckiego)

Procedura postępowania w sytuacjach ewentualnego zagrożenia koronawirusem

Tydzień Mózgu odwołany

W związku z decyzją Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN prof. Agnieszki Dobrzyń o ograniczeniu organizacji konferencji i imprez o charakterze masowym, jesteśmy zobowiązani ODWOŁAĆ TYDZIEŃ MÓZGU w Instytucie Nenckiego.

Prawdopodobnie TYDZIEŃ MÓZGU w Instytucie Nenckiego odbędzie się w połowie października 2020 r. Informacja o nowym terminie ukaże się w mediach społecznościowych w późniejszym czasie.

Odwołane Seminarium Nenckiego

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Instytutu z dnia 12 marca br. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, odwołane zostały seminaria Nenckiego

Posiedzenie Rady Naukowej

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 17 kwietnia br.

Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 31 marca 2020 do godz. 12:00, do sekretariatu Rady Naukowej (pokój nr 107, tel. 215).

W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 27 marca, do godz. 12:00 do Sekretariatu Rady Naukowej (pokój 107, tel. 215). Dodatkowo prosimy o przesłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) na adres k.nalecz@nencki.edu.pl

Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie w zakładce: Rada Naukowa -> Komisja Doktorska.

Przypominamy o konieczności jednokrotnego przeskanowania rozprawy w systemie antyplagiatowym przed posiedzeniem Komisji Doktorskiej. Skanowanie wykonuje pani Aleksandra Zasada (pokój nr 107, tel. 215).

Z poważaniem
Katarzyna Łukasiuk
Sekretarz Rady Naukowej