10/2020

Posiedzenie Rady Naukowej

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 17 kwietnia br.

Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 31 marca 2020 do godz. 12:00, do sekretariatu Rady Naukowej (pokój nr 107, tel. 215).

W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 27 marca, do godz. 12:00 do Sekretariatu Rady Naukowej (pokój 107, tel. 215). Dodatkowo prosimy o przesłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) na adres k.nalecz@nencki.edu.pl

Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie w zakładce: Rada Naukowa -> Komisja Doktorska.

Przypominamy o konieczności jednokrotnego przeskanowania rozprawy w systemie antyplagiatowym przed posiedzeniem Komisji Doktorskiej. Skanowanie wykonuje pani Aleksandra Zasada (pokój nr 107, tel. 215).

Z poważaniem
Katarzyna Łukasiuk
Sekretarz Rady Naukowej

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, March 5th, Alison Barth, PhD from Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA will give a lecture entitled „Experience, learning, and neural assemblies in somatosensory cortex”. Don’t miss this great event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a “get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.

Aleksandra Pękowska

LabMeeting LOBI

Dear Colleagues,

we would like to invite you to an upcoming LabMeeting of Laboratory of Brain Imaging (LOBI) on Monday 2nd of March 2020 at 2:00 PM (room 1, first floor).  Gabriela Dzięgiel, Msc – Laboratory of Language Neurobiology, Nencki Institute will give the lecture entitled: „Neural network for tactile reading – similarities and differences to print reading”
See you there

Obrona rozprawy doktorskiej

11 marca 2020 o godz. 12.00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Karoliny Stępniak p.t.: „Analiza profili otwartej chromatyny i epigenetycznych modyfikacji histonów w ludzkich glejakach”.

Promotor: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Recenzenci: dr hab. Marta Koblowska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Michał Mikula, prof. Narodowego Instytutu Onkologii