9/2020

Granty Maestro i Sonata Bis NCN dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów Maestro 11 oraz Sonata Bis 9. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 4 projektów badawczych.

Grant Maestro:

– prof. dr hab. Adam Michał Szewczyk – Regulowane światłem mitochondrialne kanały potasowe: poszukiwanie nowych mechanizmów cytoprotekcyjnych?

Granty Maestro przeznaczone są dla doświadczonych naukowców, na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

Granty Sonata Bis:

– dr Piotr Mieczysław Brągoszewski – Ubikwityna jako modulator procesu transportu białek do mitochondriów.
– dr Andrzej Tomasz Foik – Opracowanie metody przywracania funkcji wzrokowych przy użyciu zmodyfikowanego wirusa wścieklizny
– dr Tomasz Łukasz Wójtowicz – Rola modyfikacji lipidowych białek w funkcjonalnej plastyczności neuronalnej, uczeniu i pamięci

Granty Sonata Bis finansują projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, February 27th, Ana Martin Gonzalez  from Universidad Miguel Hernández-Consejo Superior de Investigaciones Científicas and Nencki Institute will give a lecture entitled  „DYSREGULATION OF H3K4 METHYLATION IN THE ADULT BRAIN CAUSES SPURIOUS TRANSCRIPTION AND LEADS TO SPATIAL MEMORY DEFICITS”. Don’t miss this great event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a “get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.

Aleksandra Pękowska

Wykład Fundacji Nenckiego

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego. Dr Kinga Szydłowska przedstawi wykład pt. „Komórki glejowe – gwiazdy drugiego planu”. Wykład odbędzie się 26 lutego 2020 o godzinie 16 w sali wykładowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego. Wstęp wolny.