8/2020

Spectral cytometry – introduction & demo

Dear All,

I cordially invite you to the presentation of the Aurora spectral cytometer (Cytek) lead by specialists from Accela and Omixys companies. which will be held on 17-20 February 2020. The demo is organized and prepared by the lab of Flow Cytometry and FC users, to verify and check different possibilities and applications which are used or can be used by us and our current and future collaborators.

The  event starts from introductory lecture to the spectral cytometry technologies and the possibilities of its usage – Monday, February 17th, at 1.30 pm in the Konorski hall. All of you are invited to the talk which will be in English.

Best regards,
Kasia Piwocka

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, February 20th, Joanna Krzemień from the Laboratory of Synaptogenesis will give a lecture entitled “Angiomotins – a novel family of proteins involved in the brain organization and mice behaviour”. Don’t miss this great event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a “get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.

Aleksandra Pękowska

Seminarium Polskiego Towarzystwa Etologicznego

W czwartek 20 lutego 2020 o godz. 18:00 w sali konferencyjnej im. J. Konorskiego (II piętro) odbędzie się posiedzenie Polskiego Towarzystwa Etologicznego, podczas którego mgr Kacper Kondrakiewicz (Pracownia Neurobiologii Emocji, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa) wygłosi wykład pt. „Jak zautomatyzować badania spontanicznych zachowań zwierząt i co dzięki temu osiągamy”. Serdecznie zapraszamy!

Julita Korczyńska (tel. 138)

Wykład Fundacji Nenckiego

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego. Dr Kinga Szydłowska przedstawi wykład pt. „Komórki glejowe – gwiazdy drugiego planu”. Wykład odbędzie się 26 lutego 2020 o godzinie 16 w sali wykładowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego. Wstęp wolny.

Obrona rozprawy doktorskiej

21 lutego 2020 o godz. 12.00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Małgorzaty Górniak-Walas p.t.: „Rola genu Ttyh1 w plastyczności strukturalnej mózgu”

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk
Recenzenci: dr hab. Magdalena Dziembowska, prof. dr hab. Grzegorz Hess

Obrona rozprawy doktorskiej

19 lutego 2020 o godz. 12.00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Anny Grędy p.t.: „Zmiany ekspresji genów kodujących enzymy syntetyzujące i degradujące polisacharydowe elementy macierzy zewnątrzkomórkowej w mózgu po udarze”

Promotor: dr hab. Dorota Nowicka
Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Pera, prof. dr hab. Teresa Zalewska