7/2020

Sala wykładowa im. Lecha Wojtczaka W Instytucie Nenckiego

5 lutego 2020r., podczas konferencji „8th MITOCHONDRION: in memory of Professor Lech Wojtczak”, miała miejsce uroczystość nadania sali wykładowej Instytutu imienia prof. Lecha Wojtczaka.

W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni uczestnicy konferencji i pracownicy Instytutu, a także uczniowie, przyjaciele i rodzina Profesora. Uroczystość poprzedziła sesja wspomnieniowa przygotowana przez uczniów i współpracowników Profesora Wojtczaka.

Profesor Lech Wojtczak (1926-2019) całe swoje życie naukowe związał z Instytutem Nenckiego, gdzie pracował od 1947 roku. Stopień doktora nauk w zakresie biochemii uzyskał w 1954 roku, zaś tytuł profesora w 1967 roku. Jest autorem lub współautorem dwustu prac naukowych.

Od 1971 roku Profesor Wojtczak był członkiem korespondentem PAN, a od 1989 roku członkiem rzeczywistym PAN. Pełnił, m.in. funkcję: kierownika Zakładu Biochemii Instytutu Nenckiego (1968–71); przewodniczącego Komitetu Cytobiologii PAN (1972–75); przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nenckiego (1990–92); redaktora (od 1981), a następnie (od 1994) przewodniczącego Rady Redakcyjnej „Acta Biochimica Polonica”; delegata Polskiego Towarzystwa Biochemicznego do władz FEBS (1975–80, 2006–08); członka Komisji Stypendialnej FEBS (1978–80); członka Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej; wiceprzewodniczącego Sekcji III (1973–81, 1994–96), a następnie prezesa (1974–80 i 2005–08) oraz członka honorowego (od 1995) Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W 1988 roku otrzymał doktorat honoris causa Akademii Medycznej w Magdeburgu. Profesor Wojtczak został odznaczony, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Obrona rozprawy doktorskiej

21 lutego 2020 o godz. 12.00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Małgorzaty Górniak-Walas p.t.: „Rola genu Ttyh1 w plastyczności strukturalnej mózgu”

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk
Recenzenci: dr hab. Magdalena Dziembowska, prof. dr hab. Grzegorz Hess

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, February 13th, Dr Bruno Botta (Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, University of Rome) will give a lecture entitled “Challenging organic synthesis inspired by nature: from natural products chemistry to drug discovery”. Don’t miss this great event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a “get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.

Aleksandra Pękowska