6/2020

Obrona rozprawy doktorskiej

19 lutego 2020 o godz. 12.00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Anny Grędy p.t.: „Zmiany ekspresji genów kodujących enzymy syntetyzujące i degradujące polisacharydowe elementy macierzy zewnątrzkomórkowej w mózgu po udarze”

Promotor: dr hab. Dorota Nowicka
Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Pera, prof. dr hab. Teresa Zalewska

Trzecia edycja Art & Science w Instytucie Nenckiego

W dniu 13 stycznia 2020 r. w Sali Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego PAN odbył się wernisaż  wystawy 3rd Art & Science: „Siła Struktur Biologicznych”. To już trzecia edycja projektu Art & Science, inicjującego interakcję środowiska biologów molekularnych i artystów. Prezentowane prace powstały podczas Sympozjum naukowo-artystycznego i warsztatów, które odbyły się w Przeworsku w dniach od 28 kwietnia do 5 maja 2019 r.

Więcej informacji i galeria zdjęć pod adresem:  www.nencki.gov.pl

Instytut Nenckiego na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej

14 stycznia 2020 r., decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt Instytutu Nenckiego pt. „Infrastruktura obrazowania biologicznego i bio-medycznego – Bio-Imaging Poland (BIPol)” został umieszczony na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej, w obszarze nauk biologiczno-medycznych.

Projekt BIPol dotyczy infrastruktury badawczej stanowiącej wkład w międzynarodowy projekt Euro-BioImaging wpisany na Mapę Drogową ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures). Jego celem jest utworzenie centrum najnowocześniejszej, unikalnej infrastruktury badawczej do obrazowania biologicznego oraz bio-medycznego, skoncentrowanego głównie na zagadnieniach diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych.

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej skupia infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej, konsolidujące potencjał badawczy w dziedzinach istotnych dla rozwoju nauki polskiej. Umieszczenie infrastruktury badawczej na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej jest nie tylko wyrazem uznania jej badawczego potencjału, ale także zwiększa szanse projektu w staraniach o środki przeznaczone przez Ministerstwo na inwestycje związane z działalnością naukową.

Liderem projektu BIPol jest Instytut Nenckiego PAN, natomiast konsorcjantami są Uniwersytet Jagielloński oraz Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN.

Więcej informacji na stronie MNiSW:

http://www.bip.nauka.gov.pl/polska-mapa-drogowa-infrastruktury-badawczej/

LabMeeting LOBI

Dear Colleagues,

we would like to invite you to an upcoming LabMeeting of Laboratory of Brain Imaging (LOBI) on Monday 3rd of February 2020 at 2:00 PM (room 1, first floor).
Michał Bola, PhD from LOBI will give the lecture entitled:
„The role of attention in processing of emotional and semantically incongruent natural scenes”
Visual objects are typically perceived as parts of an entire visual scene and the scene’s context provides information crucial in the object recognition process. Fundamental insights into the mechanisms of context-object integration have come from research on semantically incongruent objects, which are defined as objects with a very low probability of occuring in a given context. However, the role of attention in processing of the context-object mismatch remains unclear, with some studies providing evidence in favour, but other against an automatic capture of attention by incongruent objects. In my talk I will present results of an EEG study conducted by our team in order to address this controversy. Next I will discuss ideas for follow-up studies that we plan conduct in the near future.
See you there