4/2020

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, January 23rd, dr. Savani Anbalagan from Centre of New Technologies, University of Warsaw, will give a lecture. Don’t miss this great event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a „get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.

Aleksandra Pękowska

Dr Aleksandra Pękowska i dr Grzegorz Sumara z Instytutu Nenckiego laureatami EMBO Installation Grants 2019

Kierownicy Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri z Instytutu Nenckiego: dr Aleksandra Pękowska oraz dr Grzegorz Sumara otrzymali prestiżowe EMBO Installation Grants 2019, na utworzenie niezależnych laboratoriów naukowych. Granty te są przyznawane wybitnym liderom grup badawczych przez Europejską Organizację Biologii Molekularnej, do której należy ponad 1800 znakomitych naukowców specjalizujących się w biologii molekularnej.

EMBO Installation Grants wspierają młodych, utalentowanych badaczy powracających z zagranicy, w tworzeniu własnych grup badawczych, w rodzimych ośrodkach naukowych. W Instytucie Nenckiego funkcjonują obecnie dwie takie grupy: pracownia prof. Agnieszki Dobrzyń oraz dr hab. Doroty Włogi.

W tegorocznej edycji konkursu nagrodzono dziewięciu naukowców z Polski, Czech, Portugalii i Turcji.

Nagrodzone projekty:

Dr Aleksandra Pękowska – Ewolucyjna i funkcjonalna genomika astrocytów

Dr Grzegorz Sumara – Szlaki sygnałowe w chorobach metabolicznych

Więcej o EMBO Installation Grants mogą Państwo przeczytać na http://embo.org/news/press-releases.

Serdecznie gratulujemy! 

Labmeeting LOBI

Zapraszamy na kolejny Labmeeting LOBI w poniedziałek 20 stycznia 2020 g. 14 sala 1 na pierwszym piętrze. Mgr Krzysztof Bielski z Pracowni Neurobiologii Emocji Instytutu Nenckiego przedstawi wykład pod tytułem: „Współpracować czy nie współpracować? Jak ta decyzja wpływa na sieci funkcjonalne mózgu? Prezentacja projektu dotyczącego neuronalnych korelatów podejmowania decyzji w grze Dylemat Więźnia”

Serdecznie zapraszamy, Zespół LOBI
http://lobi.nencki.gov.pl/

Seminarium Polskiego Towarzystwa Etologicznego

W czwartek 23 stycznia 2019 o godz. 18:00 w sali konferencyjnej im. J. Konorskiego (II piętro) odbędzie się 234 posiedzenie Polskiego Towarzystwa Etologicznego (371 Seminarium Etologiczne), podczas którego lek. wet. Martyna Woszczyło (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) wygłosi wykład pt. „Reakcja behawioralna samca psa domowego (Canis familiaris) na feromony płciowe samicy”. Wstęp wolny, goście mile widziani. Serdecznie zapraszamy!

Ewa J. Godzińska (tel. 373)

Konorski Seminar

Dear Colleagues, please be invited to the next Konorski Seminar.

Natalia Jakubowska (University of Social Sciences and Humanities (SWPS) & Polish-Japanese Academy of Information Technology) will be talking about Can training in strategic video game induce changes in neurocognitive functioning?

We will discuss neurophysiological predictors of the effectiveness of complex training in Real-Time Strategy gname (an ERP study).

We meet on Wednesday 22nd January at 3.00 pm, in Konorski Hall.

See you there!
Małgorzata Skup & Ewa Kublik

Posiedzenie Rady Naukowej 28 lutego 2020

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 28 lutego 2020 r.

Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 11 lutego 2020 do godz. 12:00, do sekretariatu Rady Naukowej (pokój nr 107, tel. 215).

W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 7 lutego, do godz. 12:00 do Sekretariatu Rady Naukowej (pokój 107, tel. 215). Dodatkowo prosimy o przesłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) na adres k.nalecz@nencki.edu.pl

Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie w zakładce: Rada Naukowa -> Komisja Doktorska.

Przypominamy o konieczności jednokrotnego przeskanowania rozprawy w systemie antyplagiatowym przed posiedzeniem Komisji Doktorskiej. Skanowanie wykonuje pani Aleksandra Zasada (pokój nr 107, tel. 215).

Z poważaniem
Katarzyna Łukasiuk
Sekretarz Rady Naukowej

Obrona rozprawy doktorskiej

24 stycznia 2020 o godz. 12.00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr inż. Joanny Czarneckiej-Herok p.t.: „Rola poliploidii w przejściowym starzeniu komórek nowotworowych”

Promotor: prof. dr hab. Ewa Sikora
Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Madeja; dr hab. Marek Rusin, prof. Centrum Onkologii