1/2020

Rozstrzygnięcie Konkursu Group Leader 2019

W grudniu 2019 r. rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko kierownika pracowni badawczej w Instytucie Nenckiego – Group Leader 2019. Zwycięzcami konkursu zostali: prof. dr hab. Mariusz Więckowski, dr Oleg Glebov oraz dr Magdalena Masłoń.

Prof. dr hab. Mariusz Więckowski pracuje obecnie w Instytucie Nenckiego, gdzie prowadzi badania metabolizmu mitochondriów.

Dr Oleg Glebov zajmuje się zagadnieniami związanymi z plastycznością synaptyczną i pracuje obecnie w King’s College London oraz na Qingdao University Medical School w Chinach.

Dr Magdalena Masłoń pracuje obecnie na University of Edinburgh, gdzie bada regulację ekspresji genów podczas rozwoju na poziomie RNA.

Zwycięzców konkursu wyłoniono w wyniku dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie, spośród 24 zgłoszeń, komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. dr hab. Marii Jolanty Rędowicz wybrała sześcioro kandydatów, którzy zostali poproszeni o przedstawienie swoich dotychczasowych osiągnięć i planów badawczych przed społecznością Instytutu. Kandydaci odbyli także indywidualne rozmowy z członkami komisji konkursowej oraz ze wskazanymi przez siebie kierownikami pracowni Instytutu.

Obrona rozprawy doktorskiej

10 stycznia 2020 o godz. 10.00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Siranjeevi Nagaraja p.t.: „microRNA panel for diagnostics and identification of pathomechanisms in Alzheimer’s disease”

Promotor: prof. dr hab. Urszula Wojda
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Leszek; prof. dr hab. Elżbieta Salińska

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, January 9th, dr. Aleksandra Pękowska from the Dioscuri Center of Chromatin Biology and Epigenomics will give a lecture entitled „Shaping chromatin structure in development and in transcriptional regulation”. Don’t miss this great event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a „get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.
Tomasz Prószyński

Oferta pracy

Pracownia Molekularnych Podstaw Zachowania Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata / ów na stanowisko: Postdok
Szczegóły na stronie: www.nencki.gov.pl