52/19

Nagrody naukowe PAN dla Instytutu Nenckiego

11 grudnia 2019 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie, odbyło się uroczyste wręczenie nagród naukowych Wydziałów oraz stypendiów Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Nagrodę Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN otrzymał Zespół Naukowy z Instytutu Nenckiego w składzie:

dr hab. Artur Marchewka, prof. IBD PAN, dr Katarzyna Siuda-Krzywicka, dr hab. Katarzyna Jednoróg, prof. IBD PAN, dr Łukasz Bola (Instytut Nenckiego/Instytut Psychologii UJ) oraz dr hab. Marcin Szwed, prof. UJ z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, za cykl prac nt. „Badania neuroplastyczności międzymodalnej, które udowodniły zdolność ludzkiego, dorosłego mózgu do plastycznej reorganizacji na wielką skalę, odnalezienie strukturalnego podłoża tej reorganizacji, a także zdefiniowanie zasady, kierującej neuroplastycznością międzymodalną”.

Stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia otrzymał Jan Ludwiczak, doktorant z Pracowni Bioinformatyki Instytutu Nenckiego.

Szczegółowe informacje na temat pozostałych nagród oraz wyróżnień: https://instytucja.pan.pl/index.php/aktwydz2/5398-nagrody-naukowe-wyroznienia-wydzialu-ii-nauk-biologicznych-i-rolniczych-pan-w-2019-roku

Serdecznie gratulujemy!

Spotkanie Rady Kuratorów oraz Plenarne Posiedzenie Wydziału II PAN w Instytucie Nenckiego

W dniach 20 i 21 listopada 2019 roku odbyło się w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN zebranie Rady Kuratorów oraz zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, w którym uczestniczyli Członkinie i Członkowie Wydziału II PAN, Członkinie i Członkowie Rady Kuratorów Wydziału II PAN, Członkinie i Członkowie Akademii Młodych Uczonych Wydziału II PAN oraz zaproszenie dyrektorzy instytutów PAN. Na zebraniu Rady Kuratorów prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak, Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału II PAN, przedstawił  informacja o prowadzonych postepowaniach konkursowych na stanowiska dyrektora w kilku instytutach PAN. Przedyskutowano i przyjęto założeń do przeprowadzenia oceny jednostek Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN przez Radę Kuratorów w kadencji 2019-2022.

W dniu 21 listopada 2019 roku odbyło się zebranie plenarne prowadzone przez prof. Katarzyna Turnau, Dziekan Wydziału II PAN.  Prof. Jerzy Duszyński, Prezesa PAN, wygłosił wspomnienie o niedawno zmarłym prof. Lechu Wojtczaku pt. „Prof. Lech Wojtczak – Uczony, Mentor, Przyjaciel”. Następnie prof. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Nenckiego PAN wygłosiła wykład pt. „Instytut Nenckiego PAN – 100 lat kreatywności” przedstawiający historię  Instytutu Nenckiego i jego obecne, zmieniające się oblicze z powstającymi nowymi centrami:  Brain City (Międzynarodowa Agenda Badawcza) i dwa Centra Doskonałości Dioscurri.

Podczas Zebrania Plenarnego, podjęto uchwały Wydziału w sprawie przyznania nagród i wyróżnień Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w roku 2019; wnioski i uzasadnienia Komisji przedstawił prof. Leszek Kaczmarek, Przewodniczący Komisji nagród i wyróżnień Wydziału II PAN, oraz prof. Andrzej Grzywacz, Przewodniczący Kapituły Medalu im. Michała Oczapowskiego poinformował o przyznania Medalu w 2019 roku. Przedstawiono informacje o nowo wybranych członkach rzeczywistych i korespondencyjnych PAN w Wydziale oraz informację o podjętych w imieniu Wydziału przez Władze Wydziału II PAN opiniach dot. statutów i zmian statutów instytutów oraz innych jednostek PAN. Podjęto uchwały Wydziału w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków w poszczególnych Komitetach.

Oferta pracy

Pracownia Molekularnych Podstaw Zachowania Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata / ów na stanowisko: Postdok
Szczegóły na stronie: www.nencki.gov.pl

8th MITOCHONDRION: in memory of Professor Lech Wojtczak

Szanowni Państwo,

Planujemy zorganizować 5 lutego 2020  roku  (środa), o godzinie 11:30, w Instytucie Nenckiego PAN konferencję pod nazwą „8th MITOCHONDRION: in memory of Professor Lech Wojtczak“.

Będzie to kontynuacja spotkań bioenergetyków, które odbywały się w ostatnich latach w Polsce: w Warszawie,  Poznaniu, Wrocławiu i Mikołajkach. Organizatorami spotkania są Instytut Nenckiego PAN, Polskie Towarzystwo Biochemiczne – Sekcja Bioenergetyki oraz Fundacja Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych.

Konferencja będzie składać się z sesji A oraz sesji B. Sesja A będzie dedykowana pamięci Lecha Wojtczaka.  Sesja B (w języku angielskim) będzie dedykowana badaniom  bioenergetycznym (krótkie prezentacje oraz komunikaty plakatowe). Liczymy na aktywny udział doktorantów realizujących badania mitochondriów oraz szeroko rozumianej bioenergetyki. Planujemy nadanie imienia Lecha Wojtczaka  Sali na I piętrze w Instytucie Nenckiego PAN: po zakończeniu sesji A, a przed przerwą obiadową. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wkrótce  planowane jest rozpoczęcie rejestracji uczestników. Więcej informacji o konferencji udziela Adam Szewczyk a.szewczyk@nencki.edu.pl 

Komitet Organizacyjny : Agnieszka  Dobrzyń (IN), Jerzy Duszyński (IN), Hanna Fabczak (Fundacja Nenckiego), Maciej Nałęcz (IN), Adam Szewczyk (PTBioch).

Warszawa, 12 grudnia 2019  r.