49/19

LabMeeting of Laboratory of Brain Imaging (LOBI)

Dear Colleagues,

we would like to invite you to an upcoming LabMeeting of Laboratory of Brain Imaging (LOBI) on Monday 2nd of December 2019 at 2:00 PM (room 1, first floor). Aleksandra Kołodziej and Mikołaj Magnuski from SWPS University of Social Sciences and Humanities (SWPS University) will give the lecture entitled „Oscillatory signatures of depressive disorders”

See you there

Obrona rozprawy doktorskiej

17 grudnia 2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. inż. Marcina Heroka p.t.: „Białko MDM2 w naprawie uszkodzeń DNA w komórkach raka piersi

Promotor: prof. dr hab. Maciej Żylicz
​Recenzenci: prof. dr hab. Iwona Fijałkowska; prof. dr hab. Janusz Siedlecki

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, December 5th, Maria Nalberczak-Skóra from the Laboratory of Molecular Basis of Behavior will be talking about the paper awarded with Jerzy Konorski award in 2019:  „Generation of silent synapses in dentate gyrus correlates with development of alcohol addiction”. Beroun A, Nalberczak-Skóra M, Harda Z, Piechota M, Ziółkowska M, Cały A, Pagano R, Radwanska K. Neuropsychopharmacology. 2018 Sep;43(10):1989-1999.

Don’t miss this great event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a „get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.

Tomasz Prószyński

Zaproszenie na wystawę fotografii

Fundacja Nenckiego serdecznie zaprasza na wystawę fotografii TOMASZA JANECKIEGO „ANTARKTYKA” zorganizowaną wspólnie z Instytutem Nenckiego PAN i Polską Akademią Nauk.

Na wystawie prezentowane będą zdjęcia przyrody polarnej wyspy Króla Jerzego w Archipelagu Szetlandów Południowych, które powstały w czasie sześciu Polskich Wypraw Antarktycznych do Stacji „Arctowskiego”, zorganizowanych przez Zakład Biologii Antarktyki PAN w latach 1997-2010.

Otwarcie wystawy 2 grudnia br. o godzinie 15:00 w sali wystawowej  CN.