48/19

Wsparcie badań translacyjnych – inicjatywa SPARK

29 listopada br. zapraszamy na wykład promujący inicjatywę SPARK w Polsce. Prof. Craig Garner (Charite – Universitätsmedizin Berlin/SPARK Berlin) opowie, w jaki sposób można intensyfikować i wspierać prace translacyjne w środowisku akademickim „Enhancing Translation and Entrepreneurship in Academia”, godz. 11:00 sala CN. Będziemy gościć również Dr Liliane Brunner Halbach (doradca ze strony przemysłu w SPARK Stanford, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie) oraz Prof. Franz Theuring (Charite – Universitätsmedizin Berlin/SPARK Berlin).

Jeśli interesuje Państwa obszar badań aplikacyjnych/translacyjnych warto przyjść i dowiedzieć się jaką pomoc można uzyskać w SPARK. Po wykładzie krótko przedstawimy zaplanowane działania lokalne na najbliższy rok i odpowiemy na ewentualne pytania.

Celem strategicznym działania SPARK jest poprawa zdrowia ludzkiego poprzez wdrażanie efektywnych terapii do praktyki klinicznej. Ten cel może być osiągnięty jedynie przy ścisłej współpracy środowiska naukowego i przemysłu z całego świata, kiedy głębokie zrozumienie procesów biologicznych przekuwane jest na praktyczne rozwiązania. Działania nakierowane na intensyfikację takiej współpracy prowadzone są właśnie w ramach SPARK. Więcej o inicjatywie: https://sparkglobal.io/about/

Poster_SPARK_20191122_fin

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, November 28th, dr. Alicja Puścian from the Laboratory of Emotions Neurobiology will give a lecture entitled „NMDAR-dependent emergence of behavioral representation in primary visual cortex”. Don’t miss this great event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a „get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.

Tomasz Prószyński

Konorski Seminar

Dear Colleagues, please be invited to the next Konorski Seminar. Anna Kustroń (Department of Neurophysiology and Chronobiology Institute of Zoology and Biomedical Research, Jagiellonian University, Krakow), will be talking about Visual thalamus that detects unvisible.

We meet on Wednesday 27th November at 3.00 pm, in Konorski Hall.

See you there!

Małgorzata Skup & Ewa Kublik

Zaproszenie na wystawę fotografii

Fundacja Nenckiego serdecznie zaprasza na wystawę fotografii TOMASZA JANECKIEGO „ANTARKTYKA” zorganizowaną wspólnie z Instytutem Nenckiego PAN i Polską Akademią Nauk.

Na wystawie prezentowane będą zdjęcia przyrody polarnej wyspy Króla Jerzego w Archipelagu Szetlandów Południowych, które powstały w czasie sześciu Polskich Wypraw Antarktycznych do Stacji „Arctowskiego”, zorganizowanych przez Zakład Biologii Antarktyki PAN w latach 1997-2010.

Otwarcie wystawy 2 grudnia br. o godzinie 15:00 w sali wystawowej  CN.

Granty NCN dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS17 oraz PRELUDIUM17. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 7 projektów badawczych.

Konkurs OPUS17

dr Michał Bola – Poszukiwanie elektrofizjologicznych korelatów świadomości percepcyjnej poprzez analizy EEG typu single-trial
dr hab. Katarzyna Barbara Kalita-Bykowska – Rola białek MKL w regulacji ekspresji genów, rozwoju synaps i chorób neurorozwojowych.
dr Katarzyna Leszczyńska – Regulacja dostepnosci chromatyny w niedotlenionym mikrosrodowisku glejaka
dr Aleksandra Pękowska – Regulacja i dynamika czasowo-przestrzenna elementów insulatorowych w rozwoju ssaków
dr hab. Tomasz Prószyński – Myszy z delecją Amotl1 jako nowy model chorób psychicznych człowieka związanych z zaburzeniami socjalnymi

Konkurs PRELUDIUM17

mgr Maria Karolina Kulesza – Neuronalne i behawioralne mechanizmy regulacji emocji i pamięci autobiograficznej w zaburzeniu osobowości borderline i depresji – efekty wspólne i specyficzne
mgr Jan Józef Szczypiński – Poznawcza i afektywna teoria umysłu a umiejętność rozumienia dzieci – badanie fMRI nauczycieli i osób niepracujących z dziećmi

Serdecznie gratulujemy!

Święto Doktorantów Biocentrum Ochota

8 listopada 2019r. w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, odbyło się Święto Doktorantów Biocentrum Ochota. W czasie uroczystości dyrektorzy poszczególnych instytutów tworzących Biocentrum Ochota wręczyli nagrody-statuetki ‘Doctorate cum laude’ absolwentom, którzy w roku 2018 otrzymali stopień doktora z wyróżnieniem. Uczestnicy wysłuchali wykładu prof. Szymona Malinowskiego z Instytutu Geofizyki UW, pt. „Global warming: mechanisms and perspectives” oraz zapoznali się z ofertą Szkół Doktorskich istniejących w Biocentrum Ochota. Informacje o Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw4PhD], koordynowanej przez Instytut Nenckiego PAN, przedstawił prof. Daniel Wójcik, przewodniczący Rady Programowej szkoły. Uroczystość zakończyło spotkanie integracyjne w Klubie Dekada.

Pełna lista osób nagrodzonych na stronie www Instytutu

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową dla dr hab. Joanny Urban-Ciećko

Dr hab. Joanna Urban-Ciećko otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w 2018 roku.

Nagroda została przyznana za osiągnięcie pt.: Plastyczność tonicznego hamowania GABAergicznego oraz mechanizmy regulacji przekaźnictwa synaptycznego przez interneurony somatostatynowe i układ cholinergiczny w korze czuciowej myszy.

Więcej informacji na stronie www Instytutu

Neuroplasticity seminar

Dear Colleagues,

I would like to invite you for the next Neuroplasticity seminar. Vassilios Beglopoulos will be talking about “Memory impairment in Alzheimer’s disease: Biomarker and proteomic studies in mouse models”. The seminar will be held on 25th of November (Monday) at 3.00 pm, in CN hall.

Kasia Radwańska