46/19

Group Leader Competition

Group Leader Competition 18-19 November, 2019

November 18, 2019

9.30 – 13.15 Individual presentations of the candidates – Conference Hall of the Neurobiology Center
9:30 – 9:45 Welcome
9:45 – 10:15 Oleg Glebov, King’s College London, UK and Qingdao University Medical School, China
10:15 – 10:45 Cemil Kerimoglu, German Centre for Neurodegenerative Diseases, Göttingen, Germany
10:45 –  11:15 Magdalena Masłoń, University of Edinburgh, UK
11:15 – 11:45 coffee break, CN hall, ground floor
11:45 – 12:15 Martin Mikl, Weizmann Institute of Science, Israel
12:15 – 12:45 Michał Ślęzak, BioMed X Innovation Center, Heidelberg, Germany
12:45 – 13:15 Mariusz Więckowski, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
14.00 – 16.00 Individual applicant meetings with the Nencki research group leaders selected by the applicants
16:00 – 17:00 Meeting of the Recruitment Committee with the selected Nencki Group Leaders, Konorski Conference room (2nd floor)

November 19, 2019 

9.30 – 12.30 Individual applicant meetings with the Recruitment Committee (30 minutes per applicant)
13.30 – 15.00 Closed-door meeting of the Recruitment Committee

Posiedzenie Rady Naukowej

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 6 grudnia 2019r. Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 19 listopada do godz. 12:00, do sekretariatu Rady Naukowej (pokój nr 107, tel. 215).

W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 15 listopada, do godz. 12:00 do Sekretariatu Rady Naukowej (pokój 107, tel. 215). Dodatkowo prosimy o przesłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) na adres k.nalecz@nencki.gov.pl. Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie w zakładce: Rada Naukowa -> Komisja Doktorska.

Przypominamy o konieczności jednokrotnego przeskanowania rozprawy w systemie antyplagiatowym przed posiedzeniem Komisji Doktorskiej. Skanowanie wykonuje pani Aleksandra Zasada (pokój nr 107, tel. 215).

Z poważaniem
Katarzyna Łukasiuk Sekretarz Rady Naukowej

Wykład Fundacji Nenckiego

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego. Mgr Kacper Kondrakiewicz z Pracowni Neurobiologii Emocji w Instytucie Nenckiego przedstawi wykład pt. “Po co neurobiologom badania zachowań?“ Wykład odbędzie się 13 listopada o godzinie 16:00 w sali wykładowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego. Wstęp wolny.