42/19

Seminarium Polskiego Towarzystwa Etologicznego

W czwartek 17 października o godz. 18:00 w sali konferencyjnej im. J. Konorskiego (II piętro) odbędzie się posiedzenie Polskiego Towarzystwa Etologicznego, na którym prof. Małgorzata Węsierska (Pracownia Neuropsychologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa) wygłosi wykład pt. „Nanocząstki srebra a funkcjonowanie różnych form pamięci u szczurów”. Serdecznie zapraszamy!

Julita Korczyńska (tel. 417)

Seminar of Dr. Maciej Lalowski

Dear All,
It is our great pleasure to invite you to a seminar of Dr. Maciej Lalowski entitled: „Elucidating the brain dynamics utilizing functional omics approach” on October 17th, at 11.00 at the Konorski conference room.

Dr. Maciej Lalowski is a director of Biochemistry/Developmental Biology Unit, HiLIFE, Meilahti Clinical Proteomics Core Facility, at the University of Helsinki, Finnland. He is an expert in proteomics and has applied proteomic approaches to many physiological nd pathophysiological phenomena, including cancer and neurodegenerative disorders.

Bożena Kamińska

Wykład Fundacji Nenckiego

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego. Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek przedstawi wykład pt. „Molekularny umysł”. Wykład odbędzie się 16 października o godzinie 16:00 w sali wykładowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego. Wstęp wolny.

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, October 17th, prof. dr. hab. Józef Dulak from the Jagiellonian University will give the lecture entitled „New mechanisms of muscle injury and repair”. Don’t miss this great event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a „get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.
Tomasz Prószyński

Informacja z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu

W dniu 4 października 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej

Wręczono dyplomy doktora dr. Rafałowi Janowi Bazanowi, dr Ewelinie Pałasz i dr Katarzynie Paluch (odebrał promotor, prof. Andrzej Wróbel.

Wyznaczono promotorów w przewodach doktorskich mgr. Bartosza Kossowskiego i mgr. Piotra Dzwiniela.

Wyznaczono recenzentów prac doktorskich mgr Joanny Czarneckiej-Herok, mgr Małgorzaty Górniak-Walas, mgr Anny Grędy, mgr. Marcina Heroka, mgr. Siranjeevi Nagaraja, mgr. Kacpra Walentynowicza, mgr Małgorzaty Wierzby.

Nadano stopnie doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Łukaszowi Bożyckiemu, mgr. Kacprowi Łukasiewiczowi, mgr inż. Barbarze Sobiak, mgr Magdalenie Komiażyk-Mikulskiej, mgr Małgorzacie Borczyk, mgr Matyldzie Roszkowskiej, mgr. Piotrowi Sunderlandowi, mgr. Krzysztofowi Bernadzkiemu, mgr Iwonie Czaban i mgr Katarzynie Rojek.

Nadano stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych  dr Ewie Joachimiak, dr Dorocie Dymkowskiej i dr Anecie Szymaszek.

Rada poparła wniosek o nadanie dr. hab. Jakubowi Włodarczykowi tytułu profesora nauk biologicznych.

Powołano mgr Karolinę Koziarską na członkinię Komisji Dyscyplinarnej Doktorantów oraz mgr Aleksandry Stępniak na członkinię Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej.

Poparto kandyatury mgr. Jana Ludwiczaka, mgr Magdaleny Łuniewskiej i mgr Joanny Krzemień do stypendium Prezesa PAN.