41/19

Odszedł od nas Profesor Lech Wojtczak

Z ogromnym żalem informujemy, że dnia 30 września 2019 roku zmarł prof. Lech Kazimierz Wojtczak – nasz Wychowawca, Mentor, Przyjaciel. Nauka polska poniosła wielką stratę – odszedł jeden z najwybitniejszych naukowców, Ojciec polskiej bioenergetyki.

Profesor Lech Wojtczak całe swoje życie naukowe związał z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, gdzie pracował od 1947 roku. Stopień doktora nauk w zakresie biochemii uzyskał w 1954 roku, zaś tytuł profesora w 1967 roku. Profesor Wojtczak jest autorem lub współautorem dwustu prac naukowych. Wypromował 15 doktorów nauk. Jego wychowankami są trzej kolejni dyrektorzy Instytutu: prof. Maciej Nałęcz, prof. Jerzy Duszyński i prof. Adam Szewczyk.

Od 1971 roku Profesor Wojtczak był członkiem korespondentem PAN, a od 1989 roku członkiem rzeczywistym PAN. Pełnił, m.in. funkcję: kierownika Zakładu Biochemii Instytutu Nenckiego (1968–71); przewodniczącego Komitetu Cytobiologii PAN (1972–75); przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nenckiego (1990–92); redaktora (od 1981), a następnie (od 1994) przewodniczącego Rady Redakcyjnej „Acta Biochimica Polonica”; delegata Polskiego Towarzystwa Biochemicznego do władz FEBS (1975–80, 2006–08); członka Komisji Stypendialnej FEBS (1978–80); członka Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej; wiceprzewodniczącego Sekcji III (1973–81, 1994–96), a następnie prezesa (1974–80 i 2005–08) oraz członka honorowego (od 1995) Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W 1988 roku otrzymał doktorat honoris causa Akademii Medycznej w Magdeburgu. Profesor Wojtczak został odznaczony, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Lech Wojtczak pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, October 10th, dr. Sonja Sucic from the Medical University of Vienna will give the lecture entitled „Pharmacochaperoning of the Human Creatine Transporter”. Don’t miss this great event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a „get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.
Tomasz Prószyński

Konorski Seminar

Dear Colleagues, please be invited to the next Konorski Seminar. Prof. Bogdan Sadowski (Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia in Warsaw), will be talking about Neuroscience in Cosmetology. We meet on Wednesday 9th October at 3.00 pm, in Konorski Hall.

See you there!

Małgorzata Skup & Ewa Kublik

Nowa rada zakładowa ZNP

Szanowni Państwo,

Miło mi powiadomić, że rozpoczęła swoją kadencję nowa rada zakładowa Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Instytucie Nenckiego, wybrana w dniu 26.06.2019,  w składzie: Michał Dąbrowski (przewodniczący), Małgorzata Węsierska, Monika Malinowska, Ewa Leśniczuk. Zachęcam do kontaktu z nami osoby zainteresowane ochroną praw pracowniczych, społeczną rolą związków zawodowych, szeroko pojętą edukacją.

Z poważaniem, Michał Dąbrowski (wew. 575)

Obrona rozprawy doktorskiej

8 października 2019 r. o godz. 13:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Kamili Prymas p.t. „Rola syntaz sfingomieliny w ścieżkach sygnałowych uruchamianych w makrofagach przez lipopolisacharyd”

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Promotor pomocniczy: dr Anna Ciesielska
Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz; dr hab. Elżbieta Kołaczkowska, prof. UJ