40/19

Prof. Jolanta Rędowicz w zarządzie European Society for Muscle Research

Prof. Jolanta Rędowicz została ponownie wybrana do Zarządu European Society for Muscle Research na kadencję 2019-2023.

European Society for Muscle Research powstało w 1971r. i ma na celu stymulowanie interdyscyplinarnej współpracy badawczej oraz tworzenie platformy dla interakcji naukowców zajmujących się badaniem mięśni oraz ruchliwości komórek.

Serdecznie gratulujemy!

Obrona rozprawy doktorskiej

1 października 2019 r. o godz. 13:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr inż. Katarzyny Rojek p.t. “The role of Amot and Yap1 in the regulation of neuronal dendritic tree complexity”

Promotor: dr hab. Tomasz Prószyński, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: dr hab. Magdalena Dziembowska; prof. dr hab. Jacek Kuźnicki

Obrona rozprawy doktorskiej

1 października 2019 r. o godz. 10:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Iwony Czaban p.t.: „Charakterystyka ciałek i białka PML w korze móżdżku myszy”

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Wilczyński
Promotor pomocniczy: dr Adriana Magalska
Recenzenci: dr hab. n. med. Jarosław Jóźwiak; prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kmieć

Obrona rozprawy doktorskiej

30 września 2019 r. o godz. 14:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Krzysztofa Bernadzkiego p.t.: “Role of Alpha-Catulin, GRB2, Liprin-alpha-1 and SH3BP2 in the organization of the postsynaptic machinery at the neuromuscular junction

Promotor: dr hab. Tomasz Prószyński, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Daczewska; prof. dr hab. Joanna Moraczewska

Obrona rozprawy doktorskiej

30 września 2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Piotra Sunderlanda p.t. „Starzenie komórkowe neuronów — markery, mechanizmy i rola białka ATM”

Promotor: prof. dr hab. Ewa Sikora
Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Piechota
Recenzenci: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska; dr hab. Elżbieta Speina