36/19

Patent RP dla Instytutu Nenckiego

9 lipca 2019 r.  Urząd Patentowy RP wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek pt.: „Urządzenie do obrazowania przezroczystych obiektów”, (zgłoszenie nr P. 423173), którego twórcami są p. Łukasz Bożycki z Pracowni Biochemii Lipidów, p. Kacper Łukasiewicz z Pracowni Molekularnych Podstaw Zachowania oraz p. Paweł Matryba z Pracowni Neurobiologii.

Optyczne oczyszczanie tkanek czyni je obiektami przezroczystymi, pozwalając na niezaburzoną penetrację światła lasera przez pełną grubość preparatów. W teorii otwiera to drogę do obrazowania narządów, a nawet przezroczystych ciał gryzoni laboratoryjnych, w celu poszukiwania modyfikacji ich architektury lub wykrycia nieprawidłowych zmian w tkankach, takich jak zwapnienie lub ogniska nowotworu.

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie oparte na mikroskopii arkusza światła, które umożliwia precyzyjne, wysokoprzepustowe obrazowanie przezroczystych narządów i ciał gryzoni. Ponadto, z urządzeniem zostały zintegrowane polaryzatory, które pozwalają na dokonanie szybkiej detekcji struktur wewnętrznych narządów charakteryzujących się odmienną gęstością optyczną.

Zaproszenie na ceremonię otwarcia Centrów Doskonałości DIOSCURI

Szanowni Państwo,

We wtorek, 17 września 2019 r., w Instytucie Nenckiego odbędzie się ceremonia otwarcia pierwszych Centrów Doskonałości DIOSCURI w Polsce.

W imieniu Prof. Agnieszki Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Nenckiego oraz Prof. Martina Stratmanna, Prezydenta Max Planck Society serdecznie zapraszam Państwa do udziału w tej uroczystości (szczegółowy program w załączeniu). Prosimy o rejestrację pod adresem: https://lotus2.gwdg.de/mpg/mmgv/2019_dioscuri_openingceremony.nsf/registration

Z wyrazami szacunku, 
Marta Rucińska

Invitation to DIOSCURI Opening Ceremony

Posiedzenie Rady Naukowej

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 4 października 2019 r.

Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 17 września do godz. 12:00, do sekretariatu Rady Naukowej (pokój nr 107, tel. 215).

W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 12 września, do godz. 12:00 do Sekretariatu Rady Naukowej (pokój 107, tel. 215). Dodatkowo prosimy o przesłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) na adres k.nalecz@nencki.gov.pl.
Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie w zakładce: Rada Naukowa>Komisja Doktorska.

Przypominamy o konieczności jednokrotnego przeskanowania rozprawy w systemie anty plagiatowym przed posiedzeniem Komisji Doktorskiej. Skanowanie wykonuje pani Aleksandra Zasada (pokój nr 107, tel. 215).

Z poważaniem
Katarzyna Łukasiuk
Sekretarz Rady Naukowej

Konferencja Neurons in Action 2019

Zapraszamy na Konferencję Neurons in Action 2019, współorganizowaną przez Fundację Nenckiego i Instytut Nenckiego współfinansowaną w ramach umowy 544/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, która odbędzie się 11-13 września 2019 r Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie.