35/19

Publikacja „Bases of Jerzy Konorski’s theory of synaptic plasticity” w European Journal of Neuroscience

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w czasopiśmie European Journal of Neuroscience ukazała się historyczna praca przeglądowa „Bases of Jerzy Konorski’s theory of synaptic plasticity” autorstwa doktorantów Instytutu Nenckiego, Łukasza Bijocha i Małgorzaty Borczyk pod opieką Dr Rafała Czajkowskiego. Publikacja ta jest pokłosiem seminarium „Retro Journal Club”, które odbyło się podczas konferencji upamiętniającej stulecie Instytutu.

Pełny tekst artykułu dostępny jest pod linkiem:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ejn.14532

Granty Etiuda NCN dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ETIUDA7 na stypendia doktorskie

Z Instytutu Nenckiego granty otrzymali:

mgr Anna Lidia Banaszkiewicz

Zmiany plastyczne mózgu towarzyszące nabywaniu języka migowego – efekty multimodalne i specyficzne dla modalności. Badanie z wykorzystaniem technik neuroobrazowania, z udziałem osób słyszących i głuchych.

mgr Katarzyna Małgorzata Chyl

Rozwój neuronalnych sieci przetwarzających mowę i pismo u dzieci o typowym i nietypowym rozwoju czytania

mgr inż. Jan Marcin Ludwiczak

Zastosowanie metod uczenia maszynowego i symulacji molekularnych w badaniu zależności pomiędzy sekwencją, strukturą a funkcją białek

mgr Jacek Matuszewski

Plastyczność mózgu podczas nauki czytania dotykowego: podejście wielomodalne

mgr inż. Katarzyna Karolina Pels

Analiza zmian architekturalnych jądra komórkowego neuronów i astrocytów w eksperymentalnych modelach stresu i depresji.

The 1st Ultrasonic Vocalization Conference

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa na pierwszą międzynarodową konferencję dotyczącą zjawiska wokalizacji ultradźwiękowej zwierząt „The 1st Ultrasonic Vocalization Conference”, która odbędzie się w Instytucie Nenckiego w Warszawie w dniu 2 września 2019 roku. Wykłady wygłoszą wybitni bahawioryści, neuropsychofarmakolodzy oraz neurobiolodzy m.in.: Jeffrey Burgdorf (US), Nicola Simola (IT), Sylvie Granon (FR), Stefan Brudzynski (CA), Markus Woehr (DE, US) oraz reprezentacja polskich naukowców.  Celem konferencji jest stworzenie panelu dyskusyjnego na temat tego, czym właściwie jest wokalizacja ultradźwiękowa i jaką rolę odgrywa w świecie zwierząt.

W ramach podsumowania całego dnia eksperci wezmą również udział w panelu dyskusyjnym – bazując na doświadczeniu i intuicji będą starali się odpowiedzieć na pytania dotyczące znaczenia zjawiska wokalizacji ultradźwiękowych i możliwości istnienia zwierzęcej mowy, będącej prototypem ludzkiego języka. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy wokalizacja jest tylko wyrazem emocji, czy też posiada właściwości przekazu wykraczające poza sygnały emocjonalne. Jednocześnie zaproszeni wykładowcy zaprezentują neurobiologiczne korelaty wokalizacji ultradźwiękowej oraz pokażą unikalne metody analizy USV i separacji dźwięków.

Międzynarodowa konferencja poświęcona wokalizacji ultradźwiękowej stanowi doskonałą okazję do podzielenia się osiągnięciami naukowymi, wynikami badań i doświadczeniami z delegatami z całego świata. Warto zaznaczyć, że udział w konferencji jest darmowy pod warunkiem rejestracji uczestnika na stronie: http://ultrasonicvocalizations.net

Do zobaczenia wkrótce!

Open competition for the position of Group Leader

Nencki Institute of Experimental Biology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw invites applicants to participate in an open competition for the position of GROUP LEADER

We are seeking highly motivated scientists, who have completed at least two years of post-doctoral training, have demonstrated outstanding scientific achievements, and are ready to start their independent careers.

More information: http://en.nencki.edu.pl/job