33/19

The 1st Ultrasonic Vocalization Conference

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa na pierwszą międzynarodową konferencję dotyczącą zjawiska wokalizacji ultradźwiękowej zwierząt „The 1st Ultrasonic Vocalization Conference”, która odbędzie się w Instytucie Nenckiego w Warszawie w dniu 2 września 2019 roku. Wykłady wygłoszą wybitni bahawioryści, neuropsychofarmakolodzy oraz neurobiolodzy m.in.: Jeffrey Burgdorf (US), Nicola Simola (IT), Sylvie Granon (FR), Stefan Brudzynski (CA), Markus Woehr (DE, US) oraz reprezentacja polskich naukowców.  Celem konferencji jest stworzenie panelu dyskusyjnego na temat tego, czym właściwie jest wokalizacja ultradźwiękowa i jaką rolę odgrywa w świecie zwierząt.

W ramach podsumowania całego dnia eksperci wezmą również udział w panelu dyskusyjnym – bazując na doświadczeniu i intuicji będą starali się odpowiedzieć na pytania dotyczące znaczenia zjawiska wokalizacji ultradźwiękowych i możliwości istnienia zwierzęcej mowy, będącej prototypem ludzkiego języka. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy wokalizacja jest tylko wyrazem emocji, czy też posiada właściwości przekazu wykraczające poza sygnały emocjonalne. Jednocześnie zaproszeni wykładowcy zaprezentują neurobiologiczne korelaty wokalizacji ultradźwiękowej oraz pokażą unikalne metody analizy USV i separacji dźwięków.

Międzynarodowa konferencja poświęcona wokalizacji ultradźwiękowej stanowi doskonałą okazję do podzielenia się osiągnięciami naukowymi, wynikami badań i doświadczeniami z delegatami z całego świata. Warto zaznaczyć, że udział w konferencji jest darmowy pod warunkiem rejestracji uczestnika na stronie: http://ultrasonicvocalizations.net

Do zobaczenia wkrótce!

Konferencja Neurons in Action 2019

Zapraszamy na Konferencję Neurons in Action 2019, współorganizowaną przez Fundację Nenckiego i Instytut Nenckiego współfinansowaną w ramach umowy 544/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, która odbędzie się 11-13 września 2019 r Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie.

Rekrutacja doktorantów do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD

Instytut Nenckiego ogłasza nabór na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych Warsaw-4-PhD. Kształcimy w 4 dyscyplinach naukowych: biologia, chemia, fizyka i medycyna.

Oferujemy:

Możliwość odbycia studiów doktoranckich w jednym z największych nieuniwersyteckich ośrodków w dziedzinie biologii i nauk biomedycznych w ramach nowej szkoły doktorskiej Warsaw-4-PhD.
Możliwość zdobycia wiedzy oraz rozwoju naukowego pod kierunkiem najwybitniejszych naukowców.

Program kształcenia w ramach Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD jest skierowany do osób, które ukończyły studia drugiego stopnia, posługujących się biegle językiem angielskim.

Rekrutacja on-line już trwa: http://www.warsaw4phd.eu/index_en.php#rekrutacja

Nie przegap swojej szansy! Zapisy tylko do 18 sierpnia 2019.