31/19

Sympozjum BRAINCITY

22 lipca w Instytucie Nenckiego odbyło się sympozjum, podczas którego kandydaci na kierowników grup badawczych w Centrum Doskonałości Badań nad Plastycznością Neuronalną i Chorobami Mózgu BRAINCITY, tworzonego w partnerstwie z EMBL, zaprezentowali swoje wyniki oraz plany badawcze.

Centrum BRAINCITY, utworzone w ramach programu Międzynarodowych Agend Badawczych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zamierza utworzyć cztery nowe grupy zajmujące się badaniami plastyczności mózgu i jej zaburzeń leżących u podstaw schorzeń mózgu. W wyniku ogłoszonego naboru zgłosiło się ponad 25 kandydatów, z których Naukowy Komitet Doradczy wytypował ośmioro  do dalszych etapów konkursu.

Prezentacje zaproszonych kandydatów dotyczyły roli regulacji neuronalnej chromatyny w pamięci i zaburzeniach poznawczych (Cemil Kerimoglu, German Centre for Neurodegenerative Diseases, Getynga, Niemcy), udziału czynników metabolicznych i epigenetycznych w chorobach mózgu (Ali Jawaid, University of Zurich / Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, Szwajcaria), wpływu bodźców zewnętrznych na plastyczność komórek mózgu (Jakub Mieczkowski, Instytut Nenckiego, Warszawa, Polska), neuronalnych korelatów pamięci roboczej w ludzkim mózgu (Jan Kamiński, Cedars-Sinai Medical Centre, Los Angeles, USA), molekularnych mechanizmów bólu (Marcin Szczot, National Institutes of Health, Bethesda, USA), roli kolców dendrytycznych w tworzeniu pamięci (Patricio Opazo, Queensland Brain Institute, Brisbane, Australia), zastosowaniu genomiki i zaawansowanych metod obliczeniowych w badaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu (Gianfilippo Coppola, Yale University, New Haven, USA) oraz transkryptomiki behawioralnej (Bogna Ignatowska-Jankowska, Okinawa Institute for Science and Technology, Japan).

W sympozjum uczestniczyli członkowie Naukowego Komitetu Doradczego BRAINCITY, przedstawiciele Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, dyrekcja i pracownicy Instytutu Nenckiego oraz licznie przybyli goście z Kampusu Ochota.

Neuroplasticity Seminar

Dear All,
It is my great pleasure to invite you for the summer edition of the
Neuroplasticity Seminars. Dr. Yi Zuo from sunny California (Univ. of St. Cruz), with be talking  about „Experience-dependent synapse reorganization in the living brain”.

The seminar will take place on 5th of August, 3:00 pm at CN hall.

See you there,
Kasia Radwańska

Oferta pracy

Pracownia Procesów Transportu w Błonach Biologicznych poszukuje kandydata na stanowisko: Post-Doc.

Szczegóły oferty pod adresem: www.nencki.gov.pl

Neurons in Action 2019

Neurons in Action 2019 is the 4th Nencki Symposium dedicated to plasticity of the nervous system. The symposium is a collaborative initiative of the research groups from the Institute. This year we will host scientists covering several themes we are fascinated by: neurobiology of spatial memory, emotions, addiction, social interactions, feeding, astrocytes, neuromuscular junctions and synaptic plasticity. NiA 2019 is aimed at PhD students, postdocs, older academics as well as all other fans of neurobiology.

More information at : https://neuronsinaction.nencki.gov.pl/

Oferta pracy

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: stypendysta

Więcej informacji na stronie: www.nencki.gov.pl