30/19

Instytut Nenckiego na Kongresie FEBS w Krakowie

W dniach od 6 do 11 lipca 2019 roku odbył się w Krakowie 44-ty Kongres Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (The 44th FEBS Congress). FEBS jest jedną z najbardziej znaczących organizacji europejskich w dziedzinie nauk biochemicznych, skupiającą ponad 36 000 członków zrzeszonych w 35 towarzystwach narodowych. Kongres FEBS odbył się w Polsce dopiero po raz trzeci (wcześniej w 1966 i 2004 w Warszawie – tym ostatnim z roku 2004 przewodniczyła Jolanta Barańska z Instytutu Nenckiego PAN). Krakowski Kongres FEBS był wydarzeniem o wyjątkowej randze naukowej w skali europejskiej.

Więcej informacji i galeria zdjęć na stronie: www.nencki.gov.pl

PACTT-Pfizer – Akademia dla naukowców

Szanowni Państwo,

rusza nabór do pilotażu Akademii Efektywnych Badań Przedklinicznych we współpracy z Pfizer (WEWNĘTRZNY termin zgłoszeń w Instytucie 1 sierpnia 2019).

Ogólny zarys tematyczny:
•    Zasady odkrywania i rozwoju leków (etapy),
•    Normy i wytyczne (w tym: GLP, FDA),
•    Cel terapeutyczny,
•    Wybór kandydatów na lek,
•    Wybór związku wiodącego,
•    Optymalizacja (in vivo),
•    Badania in vitro (w tym: przepisy, wybór zwierząt),
•    Metabolizm (ADME),
•    Ochrona patentowa.

Akademia będzie realizowana w formie zjazdów weekendowych (26-27.10.2019, 23-34.11.2019, 14-15.12.2019, 11-12.01.2020, 22-23.02.2020). Dostępnych jest 20 miejsc.

Celem Akademii jest podnoszenie kwalifikacji w zakresie najnowszych europejskich procedur i wymogów formalnych PROWADZENIA BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH, a tym samym prowadzenie badań zgodnie z zapotrzebowaniem największych firm farmaceutycznych, co może mieć pozytywny wpływ na nawiązywanie szerszej współpracy na polu naukowo-biznesowym. Program jest kierowany do polskich naukowców z dziedzin okołomedycznych oraz pracowników ośrodków naukowo-badawczych i centrów transferu technologii polskich ośrodków akademickich.

W POROZUMIENIU Z DYREKCJĄ INSTYTUTU I W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ MONITOROWANIA/ZABEZPIECZENIA POUFNOŚCI WYNIKÓW BADAŃ PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PRZED WYSŁANIEM FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (w załączeniu) PROSZĘ O PRZESŁANIE DO MNIE WYPEŁNIONEGO FORMULARZA DO 1 SIERPNIA 2019 r. KAŻDA OSOBA ZAINTERESOWANA UZYSKA INFORMACJE JAK POSTĘPOWAĆ Z DANYMI POUFNYMI.

Szkoleniowcy nie zostali jeszcze ogłoszeni, kolejność wydarzeń jest następująca:
1.    Zbieranie zgłoszeń od uczestników;
2.    Wybór uczestników przez Radę Naukową Akademii;
3.    Przeprowadzenie ankiety potrzeb wśród Uczestników;
4.    Wybór prowadzących i ogłoszenie szczegółowej agendy.

Rada Naukowa Akademii:
•    Dyrektor Medyczny Pfizer Polska, Michał Kurzelewski,
•    Prezes Fundacji PACTT, Dyrektor OUTT UW, dr Robert Dwiliński,
•    Dyrektor Narodowego Instytutu Leków, dr n. farm. Anna Kowalczuk,
•    Prezes Life Science Biznes Consulting, Venture Partner & Co-Founder w Life Science Innovations, CCO w Małopolskim Centrum Biotechnologii, Roland Kozlowski,
•    Dyrektor Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii WUM, Marcin Bąder.

Więcej informacji na stronie

http://pactt.pl/akademia

Projekt jest realizowany w ramach PACTT (Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii), którego jesteśmy częścią, dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszam do udziału.

Z wyrazami szacunku,
Dorota Gierej-Czerkies

Akademia Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT – Pfizer Akademia PACTT – Pfizer_formularz rekrutacji

Oferta pracy

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Profesor Instytutu

Więcej informaji na stronie: www.nencki.gov.pl

Invitation to a BRAINCITY symposium

Dear All,

The Center of Excellence for Neural Plasticity and Brain Disorders: BRAINCITY, the Nencki-EMBL Partnership, cordially invites you to its first scientific symposium to be held on 22 July 2019 in the Nencki Institute Neurobiology Center Conference Hall.

The lecturers of the symposium will be the candidates for BRAINCITY group leaders. This interesting scientific meeting will run according to the following schedule:

08.30-09.00    Welcome coffee in the Neurobiology Centre Exhibition Hall

Session 1
Chair: Witold Konopka

09.00-09.40    Cemil Kerimoglu, German Centre for Neurodegenerative Diseases, Goettingen, Germany
Role of Neuronal Chromatin Regulation in Memory and Cognitive Disorders: Moving Towards Cell Type-Specific and Single Cell Resolution

09.40-10.20    Ali Jawaid, University of Zurich / Swiss Federal Institute of Technology, Switzerland
A key role for metabolic and epigenetic factors in pathogenesis and inheritance of brain diseases

10.20-11.00    Jakub Mieczkowski, Nencki Institute, Poland
Systems biology approach to understanding how extracellular stimuli shape brain cells plasticity

11.00-11.30    Coffee break

Session 2
Chair: Katarzyna Jednorog

11.30-12.10    Jan Kaminski, Cedars-Sinai Medical Centre, Los Angeles, USA
Single-neuron correlates of Working Memory in Humans

12.10-12.50    Marcin Szczot, National Institutes of Health, Bethesda, USA
Uncovering molecular mechanisms of touch and pain

12.50-13.30    Lunch

Session 3
Chair: Katarzyna Radwanska

13.30-14.10    Patricio Opazo, Queensland Brain Institute, Australia
Optogenetic elimination of dendritic spines reveals their function in memory formation and disease

14.10-14.50    Gianfilippo Coppola, Yale University, New Haven, USA
Systems Biology of Human Diseases: an application to Autism research

14.50-15.30    Bogna Ignatowska-Jankowska, Okinawa Institute for Science and Technology, Japan
Emerging behavioral models: from 3D motion capture to behavioral transcriptomics

15.30-16.00    Coffee break

Looking forward to seeing you at the symposium,

Leszek Kaczmarek
Ewelina Knapska