26/19

Neuroplasticity Seminar/LabMeeting of Laboratory of Brain Imaging (LOBI)

Dear Colleagues, we would like to invite you to upcoming Neuroplasticity Seminar/LabMeeting of Laboratory of Brain Imaging (LOBI). The seminar will take place on 24th of June (Monday), at 3 pm in CN conference room. Prof. Dr. Georgios A. Keliris – Department of Biomedical Sciences Universiteit Antwerpen „Using fMRI to infer single-neuron RF sizes”

See you there!
Kalina Burnat, Artur Marchewka

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, June 27th, dr. Ewa Joachimiak from the Laboratory of Cytoskeleton and Cilia Biology will give the habilitation lecture entitled „Molecular mechanisms regulating ciliary beating – solving the puzzle”. Don’t miss this great event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a „get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.
Tomasz Prószyński

Obrona rozprawy doktorskiej

26 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Anny Dacewicz p.t.: „Zastosowanie treningu czasowego opracowywania informacji w rehabilitacji dzieci ze specyficznym zaburzeniem rozwoju mowy i języka (SLI)”

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Szeląg
Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Pisula; dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS

Obrona rozprawy doktorskiej

25 czerwca 2019 r. o godz. 11:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Katarzyny Paluch p.t.: „Mózgowe korelaty konfliktu szybkość – poprawność oraz jego wpływ na uwagę antycypacyjną”

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wróbel
Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Szelenberger,
dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS