25/19

Rekrutacja doktorantów do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD

Instytut Nenckiego ogłasza nabór na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych Warsaw-4-PhD. Kształcimy w 4 dyscyplinach naukowych: biologia, chemia, fizyka i medycyna.

Oferujemy:

Możliwość odbycia studiów doktoranckich w jednym z największych nieuniwersyteckich ośrodków w dziedzinie biologii i nauk biomedycznych w ramach nowej szkoły doktorskiej Warsaw-4-PhD.
Możliwość zdobycia wiedzy oraz rozwoju naukowego pod kierunkiem najwybitniejszych naukowców.

Program kształcenia w ramach Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD jest skierowany do osób, które ukończyły studia drugiego stopnia, posługujących się biegle językiem angielskim.

Rekrutacja on-line już trwa: http://www.warsaw4phd.eu/index_en.php#rekrutacja

Nie przegap swojej szansy! Zapisy tylko do 21 czerwca 2019.

Obrona rozprawy doktorskiej

25 czerwca 2019 r. o godz. 11:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Katarzyny Paluch p.t.: „Mózgowe korelaty konfliktu szybkość – poprawność oraz jego wpływ na uwagę antycypacyjną”

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wróbel
Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Szelenberger,
dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS

Obrona rozprawy doktorskiej

19 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Eweliny Pałasz p.t.: „Effect of physical training on dopaminergic neurodegeneration, neurotrophic factors level, brain inflammation and motor behavior in chronically MPTP-treated mice as animal model of Parkinson’s disease”

Promotor: dr hab. Grażyna Niewiadomska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski;
prof. dr hab. Józef Langfort