24/19

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu

Przypominam, że kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 28 czerwca 2019 r.

Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 12 czerwca do godz. 12:00, do sekretariatu Rady Naukowej (pokój nr 107, tel. 215).

W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 10 czerwca, do godz. 12:00 do Sekretariatu Rady Naukowej (pokój 107, tel. 215). Dodatkowo prosimy o przesłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) na adres k.nalecz@nencki.gov.pl.
Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie w zakładce: Rada Naukowa -> Komisja Doktorska.

Przypominamy o konieczności jednokrotnego przeskanowania rozprawy w systemie antyplagiatowym przed posiedzeniem Komisji Doktorskiej. Skanowanie wykonuje pani Aleksandra Zasada (pokój nr 107, tel. 215).

Z poważaniem
Katarzyna Łukasiuk
Sekretarz Rady Naukowej

Nagroda Nenckiego 2018 dla prof. Jacka Gaertiga

Laureatem Nagrody Nenckiego 2018 został prof. Jacek Gaertig z University of Georgia w Athens, USA. Nagroda ta została ustanowiona przez Radę Naukową Instytutu, aby uhonorować wybitnych uczonych, którzy współpracują z naukowcami z Instytutu Nenckiego.

31 maja 2019r. w Sali Wykładowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego, odbyła się uroczystość, podczas której przewodnicząca Kapituły Konkursowej, prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek, oraz dyrektor instytutu, prof. Agnieszka Dobrzyń, wręczyły Nagrodę Nenckiego prof. Jackowi Gaertigowi. Laureat wygłosił wykład zatytułowany: „Size control and pattern formation in a single-cell model Tetrahymena”.

Więcej informacji i galeria zdjęc na stronie: www.nencki.gov.pl

Obrona rozprawy doktorskiej

19 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Eweliny Pałasz p.t.: „Effect of physical training on dopaminergic neurodegeneration, neurotrophic factors level, brain inflammation and motor behavior in chronically MPTP-treated mice as animal model of Parkinson’s disease”

Promotor: dr hab. Grażyna Niewiadomska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski;
prof. dr hab. Józef Langfort

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, June 13th, prof. dr. hab. Bożena Kamińska from the Laboratory of Molecular Neurobiology will give the lecture entitled „Tumor-microenvironment interactions- lessons from animal models and a single cell sequencing”. Don’t miss this great event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a „get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.

Tomasz Prószyński

Neuroplasticity Seminar

Dear All, It is my pleasure to invite you to the next Neuroplasticity Seminar. Dr. Sebastian Lewandowski will be talking about „Perivascular fibroblasts contribute to cerebral injury in ALS neurodegeneration” We meet in the CN hall, at 3:00 PM, on 10th of June.

Kasia Radwańska

Obrona rozprawy doktorskiej

14 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Alicji Kościelny p.t.: „Wzajemne oddziaływanie transportu pęcherzykowego i szlaku kinazy mTOR w rozwoju układu nerwowego ssaków”

Promotor: prof. dr hab. Jacek Jaworski
Recenzenci: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska;
dr hab. Marta Wiśniewska

Warsztaty obrazowania z zastosowaniem mikroskopii SPIM

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na seminarium i warsztaty poświęcone obrazowaniu z zastosowaniem  mikroskopii SPIM dla  żywych oraz optycznie oczyszczonych dużych próbek, które odbędą się w dniach  27-28 czerwca w siedzibie Instytutu Biologii Doświadczalnej  im. Marcelego Nenckiego Polska Akademia Nauk ul. Ludwika Pasteura 3 w Warszawie.

W trakcie seminarium odbędzie się jedna sesja wykładowa oraz planowane są cztery sesje warsztatowe.

Tytuły wykładów są następujące:

Light-sheet microscopy: Seeing Life From A Different Perspective poprowadzony przez  -Dr. Xiaoyu Li

Wide, deep and detailed: imaging large biological samples poprowadzony przez – Dr Monika Pawłowska

Piknik Naukowy Instytutu Nenckiego

31 maja 2019 odbył się doroczny Piknik Naukowy Instytutu Nenckiego. Część oficjalna rozpoczęła się wręczeniem odznaczeń państwowych przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzego Duszyńskiego, zasłużonym pracownikom Instytutu.

Odznaczenia otrzymali: prof. Wioletta Waleszczyk, dr Anna Wasik, mgr Monika Małecka-Krawczyk, Artur Wolny.

Dyrektor Instytutu prof. Agnieszka Dobrzyń wręczyła medale 100-lecia Instytutu Nenckiego. Medale otrzymali: prof. Mariusz Więckowski, dr hab. Joanna Szczepanowska, dr hab. Dorota Nowicka, dr Zbigniew Zieliński oraz Bogusława Sudoł-Rutkowska.

Rozdane zostały również nagrody, wyróżnienia i dyplomy za popularyzację nauki. Nagrodę specjalną im. Jana Dembowskiego, otrzymała dr hab. Dorota Nowicka. Specjalne wyróżnienia otrzymały: Karolina Nizińska, Ida Raciborska oraz Aleksandra Stępniak. Dyplomy otrzymali: Małgorzata Całka, Aleksandra Głowacka, Ilke Guntan, Katarzyna Jaślan, Chinchu Jayaprakash, Olena Karatsai, Julita Korczyńska, Mateusz Kostecki, Magdalena Lebiedzińska-Arciszewska, Potes Ochoa Yaiza, Maciej Olszewski, Małgorzata Śliwińska, Agnieszka Strzelecka-Kiliszek, Paulina Szadkowska, Anna Szczuka, Kinga Szydłowska, Mariusz Więckowski, Tomasz Włodarczyk, Artur Wolny, Dominika Wojton.

Tradycją Pikniku Naukowego Instytutu stała się już akcja honorowego oddawania krwi. W godzinach porannych przed Instytutem zaparkował krwiobus, czyli mobilny punkt poboru krwi, w którym wszyscy chętni mogli oddać krew dla potrzebujących.

W części naukowej, uczestnicy wysłuchali wykładu laureata Nagrody Nenckiego – prof. Jacka Gaertiga z Georgia University, zatytułowanego „Size control and pattern formation in a single-cell model Tetrahymena”.

Po części naukowej rozpoczął się piknik w ogrodach Instytutu, w czasie którego przy grillu i kawie pracownicy, absolwenci oraz zaproszeni goście bawili się i dyskutowali do późnego popołudnia.

Dziękujemy i do zobaczenia za rok!

Bogdan Dreher 1941-2019

Bogdan Dreher urodził się podczas wojny w Warszawie w 1941 r. Jego ojciec zginął w getcie warszawskim, a matka uciekła z Bogdanem do Związku Radzieckiego. Wróciła do Polski po zakończeniu wojny. Bogdan kształcił się w Warszawie, ukończył Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1963 r. Następnie dołączył do Instytutu Nenckiego.

Jego rozprawa doktorska dotyczyła odruchu fiksacji wzrokowej u kotów z cięcie pretrigeminalnym. Badnia prowadzone były pod kierunkiem prof. Bogusława Żernickiego w Zakładzie Neurofizjologii Instytutu Nenckiego. Bogdan Dreher obronił pracę doktorską w 1968 r. W 1969 r. rozpoczął studia podyplomowe u Petera Bishopa na Wydziale Fizjologii Australijskiego Uniwersytetu Narodowego w Canberze. W 1989 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie w Sydney.

W 1995 r. Bogdan Dreher objął stanowisko profesora neurobiologii widzenia na Wydziale Anatomii i Histologii w Bosch Institute na Uniwersytecie w Sydney. Był szefem Adult and Developing Visual System Group a następnie kierował pracownią Functional Organization of Mammalian Visual System Laboratory. Badania przeprowadzone przez jego laboratorium dotyczyły strukturalnych i funkcjonalnych aspektów rozwijającego się i dojrzałego układu wzrokowego ssaków, m.in.:

– Organizacji wzrokowych okolic korowych i interakcji między różnymi kanałami informacyjnymi; integracji informacji w korze wzrokowej ssaków, roli wejścia i projekcji zwrotnych.
– Mechanizmów plastyczności korowej po uszkodzeniu siatkówki,
– Interakcji aktywności wzgórzowej i korowej w układzie wzrokowym naczelnych.

Bogdan Dreher jest współautorem 125 publikacji artykułów i rozdziałów książek. Według Science Citation Index jego prace cytownao 6431 razy. Jego najczęściej cytowane artykuły dotyczyły odkryć, które miały zasadnicze znaczenie dla zrozumienia organizacji układu wzrokowego ssaków:

IDENTIFICATION, CLASSIFICATION AND ANATOMICAL SEGREGATION OF CELLS WITH X-LIKE AND Y-LIKE PROPERTIES IN LATERAL GENICULATE-NUCLEUS OF OLD-WORLD PRIMATES

DREHER, B; FUKADA, Y; RODIECK, RW, 1976, JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON, 258,2:433-452, 458 cytowań

oraz

PROJECTION OF X-CELLS AND Y-CELLS OF CATS LATERAL GENICULATE NUCLEUS TO AREAS 17 AND 18 OF VISUAL-CORTEX 

STONE, J; DREHER, B, 1973, JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY, 36,3:55-567. 341 cytowań

Do często cytowanych prac należy również artykuł przeglądowy z 1979 roku:

HIERARCHICAL AND PARALLEL MECHANISMS IN THE ORGANIZATION OF VISUAL-CORTEX 

STONE, J; DREHER, B; LEVENTHAL, 1979, BRAIN RESEARCH, 180:345-394.  313 cytowań

Badania Bogdana Drehera wywarły wielki wpływ na poznanie fizjologii wzroku i zrozumienie ogólnych mechanizmów działania systemów sensorycznych.
Pomimo dużej odległości między Polską a Australią, Bogdan Dreher utrzymywał bliskie kontakty z Instytutem Nenckiego. Kilku naszych kolegów spędzało długie okresy pracy w jego laboratorium, co zaowocowało wieloma doskonałymi publikacjami. Był częstym gościem wydarzeń naukowych i okolicznościowych organizowanych przez nasz Instytut. W 2013 r. prof. Bogdan Dreher został laureatem Nagrody Nenckiego.

Bogdan Dreher zmarł 21 maja 2019 r.

Wioletta Waleszczyk i Małgorzata Kossut