22/19

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, May 30th, Dr. Tristram Wyatt from the University of Oxford will give the lecture entitled „Good scientists, bad science, reproducibility, and doing it better”. Don’t miss this great event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a „get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.

Wizyta studentów z koła Naukowego Biotechnologów Hebrion przy Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej

17 maja 2019 r. Fundacja im. M. Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych, koordynowała wizytę, w Instytucie Nenckiego PAN, studentów z koła Naukowego Biotechnologów Hebrion przy Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Młodzież wybrała pięć Pracowni z działalnością i badaniami których chciała się zapoznać: Pracownię Pamięci Przestrzennej kierowaną przez dr Rafała Czajkowskiego, Pracownię Neurobiologii Emocji kierowaną przez prof. Ewelinę Knapską, Grupę Neurobiologii Naprawczej kierowaną przez prof. Małgorzatę Skup, Pracownię Metabolizmu Komórki kierowaną przez prof. Krzysztofa Zabłockiego i Pracownię Molekularnej Biochemii Medycznej kierowaną przez prof. Pawła Dobrzynia.

Wizyta w Laboratorium – Warsztaty dla młodzieży klas licealnych objętych patronatem Fundacji

22 maja w Instytucie Nenckiego PAN odbyły się, zorganizowane przez Fundację im. M. Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych, warsztaty pt. WIZYTA W LABORATORIUM dla młodzieży z CLX Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie. W zajęciach uczestniczyła młodzież z klas o rozszerzonym poziomie nauczania biologii, objętych przez Fundację patronatem, w celu promowania wiedzy w tej dziedzinie. Licealiści zapoznali się z tematyką badań i uczestniczyli w zajęciach w sześciu Pracowniach Instytutu.

  • Pracownia Białek Wiążących Wapń (prof. Anna Filipek) „Mikroskopijna fabryka białek oraz wykrywanie białek w tkankach i komórkach” . Zajęcia prowadziły prof. Wiesława Leśniak, dr Ewelina Jurewicz, Barbara Sobiak i mgr Paulina Sobolewska
  • Pracownia Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych (prof. Adam Szewczyk) Rejestracje aktywności pojedynczych białek kanałów jonowych z izolowanych mitochondriów komórek ssaczych. Zajęcia prowadził dr hab. Piotr Koprowski
  • Pracownia Metabolizmu Komórki (prof. Krzysztof Zabłocki) Bioenergetyka mitochondriów i homeostaza wapniowa. Zajęcia prowadziły dr Dorota Dymkowska, mgr Oksana Makoveychuk i mgr Justyna Róg.
  • Pracownia Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek (dr hab. Dorota Włoga) Orzęsek Tetrahymena thermophila organizm modelowy badania białek rzęskowych. Zajęcia prowadziły mgr inż. Martyna Poprzeczko i mgr Marta Bicka.
  • Pracownia Biologii Molekularnej Błony Komórkowej (prof. Katarzyna Kwiatkowska) Wpływ lipopolisacharydu (LPS) na poziom białek receptorowych w makrofagach – detekcja białek metodą Western blot. Zajęcia prowadziły dr Aneta Hromada-Judycka i dr Anna Ciesielska.
  • Pracownia Bioenergetyki i Błon Biologicznych (prof. Jerzy Duszyński) Badanie stresu oksydacyjnego w komórkach (fibroblasty lub neuroblastoma). Zajęcia prowadziły dr hab. Joanna Szczepanowska, dr Dominika Malińska, mgr Karolina Drabik i mgr Małgorzata Partyka

Bardzo dziękujemy kierownikom Pracowni za wyrażenie zgody na wizytę i umożliwienie przeprowadzenia zajęć oraz wszystkim osobom prowadzącym zajęcia za opiekę, zaangażowanie i poświęcony czas.

LabMeeting of Laboratory of Brain Imaging (LOBI)

Dear Colleagues,  we would like to invite you to upcoming LabMeeting of Laboratory of Brain Imaging (LOBI) on Monday 27 of May 2019 at 14:00 PM (room CN, first floor).

Łucja Doradzińska, Msc – LOBI will present a talk entitled:  „Is P3b a correlate of consciousness? Event-related potentials to consciously and unconsciously presented self-related stimuli”

Wykład Fundacji Marcelego Nenckiego

Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych zaprasza na kolejny wykład dla młodzieży. Bedzie on zamykał cykl 2018/2019 i dlatego na zakończenie planujemy loterię z nagrodami (wizyta w wybranych laboratoriach Instytutu Nenckiego).

Zapraszamy 29 maja  (środa) godz. 16:00 na wykład prof. Doroty Włogi pt. „Rzęski w zdrowiu i chorobie”, który odbędzie się  w sali wykładowej CN Instytutu Nenckiego

Instytut Nenckiego maszeruje dla nauki

12 maja 2019 roku odbył się Marsz dla Nauki organizowany przez Stowarzyszenia i organizacje naukowe i popularyzatorskie. Pracownicy naukowi i doktoranci Instytutu Nenckiego wzięli w nim aktywny udział.

Marsz dla Nauki jest ogólnoświatową inicjatywą mającą na celu popularyzację nauki oraz zwrócenie uwagi na problem podważania autorytetu nauki i znaczenia odkryć naukowych. Jest także okazją do wsparcia naukowców i popularyzatorów rzetelnej wiedzy badawczej.

W Warszawie marsz rozpoczął się przy Centrum Nauki Kopernik, gdzie organizatorzy marszu wygłosili krótkie mowy. Dyrektor Instytutu Nenckiego PAN, Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń zwróciła uwagę na wysoką jakość badań naukowych prowadzonych w Polsce, zwłaszcza w dyscyplinie nauk BioMedycznych, oraz na konieczność zwiększenia finansowania nauki. Polska przeznacza mniejszy procent PKB na finansowanie nauki niż kraje wysoko rozwinięte, co ma znaczący wpływ na konkurencyjność polskiej nauki oraz na dostęp społeczeństwa do wyników badań naukowych. Inni goście także poruszali problem finansowania nauki oraz ogromną rolę popularyzacji wiedzy naukowej, aby unikać rozprzestrzeniania się fałszywych informacji, jak chociażby w kwestii szczepienia dzieci. Następnie cała grupa przeszła na Plac Zamkowy, gdzie raz jeszcze zwróciła uwagę na potrzebę komunikacji badań naukowych dla społeczeństwa.

12 Grantów Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 14 września 2018 roku. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 12 projektów badawczych w ramach konkursów OPUS16 i PRELUDIUM16.

Więcej informacji na stronie: www.nencki.gov.pl

Sesja Naukowa Pracowni Obrazowania Mózgu i Pracowni Neurobiologii Procesów Językowych w Mikołajkach

W dniach 16-17 maja w Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach odbył się wyjazd naukowo-integracyjny Pracowni Obrazowania Mózgu i Pracowni Neurobiologii Procesów Językowych. Na sesję naukową złożyło się 17 prezentacji naukowych (14 przedstawionych przez doktorantów i 3 gościnne). Nagrody za najlepsze prezentacje otrzymali: Gabriela Dzięgiel (I nagroda), Anna Kaźmierowska (II nagroda), Katarzyna Chyl (III nagroda) Joanna Plewko i Agnieszka Kacprzak (IV nagroda ax eaquo). Ponadto nagrodę publiczności otrzymała współpracująca z LOBI Michalina Marczak z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!