17/19

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, April 25th, Hanan Farahat from the Laboratory of Cytoskeleton and Cilia Biology will give the lecture entitled „Novel ciliary protein essential for ciliary structure and proper ciliary beating in Tetrahymena thermophila„. Don’t miss this great event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a „get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.  

Tomasz Prószyński

Posiedzenie Rady Naukowej

W dniu 12 kwietnia 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej. Wręczono dyplomy nadania stopni doktora dr Marcelinie Firkowskiej, dr Dominice Jurkiewicz-Trząsce (odebrała promotor, prof. Katarzyna Nałęcz), dr. Jakubowi Mateuszowi Dzikowi (odebrał kierownik pracowni, prof. Daniel Wójcik) i dr Eweliny Jurewicz.

Dokonano zmian w regulaminie Komisji do Spraw Oceny Kadry Naukowej, Regulaminie studiów doktoranckich i Załączniku nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej. Przyjęto Regulamin Szkoły Doktorskiej i Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.

Zamknięto przewód doktorski mgr. Kacpra Łukasiewicza.

Otwarto przewody doktorskie, wyznaczono promotorów i powołano komisje egzaminacyjne mgr. Kacpra Łukasiewicza, mgr Vasylyny Kovalchuk,  mgr. Kacpra Walentynowicza, mgr. Bartłomieja Gielniewskiego,  mgr Marii Pasierbińskiej, mgr. Siranjeevia Nagaraja, mgr Małgorzaty Partyki, mgr. Adama Olichwiera,  mgr Agnieszki Walewskiej,  mgr Mileny Krajewskiej, mgr Karoliny Anny Staniak, mgr. Oresta Matveichuka, mgr Darii Rotko, mgr Anety Marii Dobosz, mgr inż. Patrycji Darii Kowalskiej,  mgr. Kamila Grycza,  mgr Marii Nowickiej, mgr Małgorzaty Maksymowicz,  mgr. Jacka Matuszewskiego, mgr Anny Bartkowiak-Kaczmarek,  mgr. Grzegorza Dobrzańskiego, mgr Katarzyny Pels, mgr. Benjuna Ji, mgr. Huberta Doleżyczka i  mgr Anny Krysiak.

Uzupełnieniowo skład komisji egzaminacyjnej mgr Oleny Karatsai o kopromotora, dr. Oleha Stasyka z Uniwersytetu we Lwowie.

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia Wiolecie Dudka-Ruszkowskiej, Katarzynie Kisielewskiej i Pawłowi Trzaskomie oraz w dyscyplinie biochemia Piotrowi Majowi.

Wyznaczono recenzentów pracy doktorskiej mgr Alicji Kościelny.

Przeniesiono dr hab. Annę Bielak-Żmijewską i  dr hab. Katarzynę Jednoróg na stanowiska profesora Instytutu Nenckiego PAN.

Rada przyjęła do akceptującej wiadomości zatrudnienie w trybie konkursowym dr. Michała Boli na stanowisku adiunkta w Pracowni Obrazowania Mózgu.

Pełny dostęp do JoVE

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 15.04.2019 uruchomiliśmy pełny dostęp do JoVE na terenie naszego Instytutu. Dostęp obejmuje Video Journal, jak i Science Education (z wyłączeniem działu Physics): https://www.jove.com/

Zapraszamy do korzystania!

Poszukujemy kandydata na stanowisko: postdok

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: postdok

Poszukujemy doświadczonego pracownika naukowego posiadającego stopień doktora oraz doświadczenie w biologii komórki/biologii nowotworów i technikach mikroskopowych, w tym mikroskopii elektronowej i CLEM/ tomografii CLEM do realizacji projektu NCN Opus dotyczącego badań nad bezpośrednimi połączeniami międzykomórkowymi typu tunneling nanotubes (TNTs) oraz analizy ultrastruktury połączeń TNTs w mikrośrodowisku białaczki.