15/19

Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]

2 kwietnia 2019 r. w Instytucie Nenckiego, dyrektorzy 9 instytutów naukowych podpisali Umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 r. i będzie kształciła doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych: biologia, chemia, fizyka, medycyna.

Szkoła będzie prowadzona przez 9 instytutów naukowych:

Instytut Biologii  Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (jednostka wiodąca szkoły)
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
Centrum Onkologii – Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Neuroplasticity Seminar / LabMeeting of Laboratory of Brain Imaging (LOBI)

Dear Colleagues,

we would like to invite you to upcoming Neuroplasticity Seminar/LabMeeting of Laboratory of Brain Imaging (LOBI).
The seminar will take place on 8th of April (Monday), at 3 pm in CN conference room.

Professor Marc Potenza MD, PhD – Director, Yale Center of Excellence in Gambling Research, Yale University School of Medicine, will talk about:

„The neuroscience of behavioral and drug addictions: similarities and differences”

Among psychiatric disorders, considerable controversy has surrounded conditions that have been termed “behavioral addictions.” Arguably the prototypical behavioral addiction is gambling disorder, a condition that was classified as an impulse control disorder (as pathological gambling) in the fourth edition of the Diagnositc and Statisitical Manual (DSM-IV) and was reclassified as a substance-related and addictive disorder in the fifth edition (DSM-5), with similar classification changes having been described going from the tenth edition of the International Classification of Diseases (ICD-10) to the eleventh edition (ICD-11). A broader range of behavioral addictions has been proposed (for example, with respect to gaming and sexual behaviors), and data from multiple domains (phenomenological, clinical, neurobiological, genetic and others) suggest similarities (as well as differences) among these disorders and with substance-use disorders. Such findings have important implications for how disorders are classified and the prevention and treatment approaches tested and employed. In this presentation, recent findings relating to the neurobiology of gambling, gaming, compulsive sexual behavior and other disorders will be presented. Clinical implications relating to prevention and treatment will be discussed.

More info about Professor Potenza can be found at: https://medicine.yale.edu/psychiatry/people/marc_potenza.profile

See you there!

Kasia Radwanska
Artur Marchewka

Seminarium Polskiego Towarzystwa Etologicznego

W czwartek 11 kwietnia o godz. 18:00 wyjątkowo w sali konferencyjnej Centrum Neurobiologii (I piętro) odbędzie się posiedzenie Polskiego Towarzystwa Etologicznego, na którym mgr Olga Kamińska, specjalista ds. hodowlanych oraz opiekun i trener fok szarych w ZOO Charlotta (Dolina Charlotty, Strzelinko k. Słupska) wygłosi wykład p.t. „Foka szara: „słodziak” czy groźny drapieżnik?” Serdecznie zapraszamy!

Julita Korczyńska (tel. 417)

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, April 11th, we will have two speakers presenting their projects.

Grzegorz Dobrzański from the Laboratory of Neuroplasticity will talk about „Cortical somatostatin (SST) and vasoactive intestinal polypeptide (VIP) interneurons in brain plasticity”.
Małgorzata Partyka from the Laboratory of Bioenergetics and Biomembranes will give the lecture entitled „Mitochondrial biogenesis in response to chronic mitochondrial stress in sporadic form of Parkinson’s disease”.
Don’t miss this event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a „get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.

Tomasz J. Prószyński

Jubileuszowa sesja naukowa dla uczczenia 90-lecia urodzin prof. dr hab. Jerzego Andrzeja Chmurzyńskiego „Etologia i nie tylko”

Prof. Jerzy Andrzej Chmurzyński, etolog i filozof, twórca słynnych seminariów etologicznych Instytutu Nenckiego, Prezes Założyciel Polskiego Towarzystwa Etologicznego w dniu 11 marca 2019 świętował swoje 90-te urodziny. Dla upamiętnienia tego jubileuszu w sobotę 23 marca 2019 w Instytucie Nenckiego odbyła się jubileuszowa sesja naukowa zatytułowana „Etologia i nie tylko”

Więcej informacji oraz galeria zdjęć na stronie: www.nencki.gov.pl.pl