14/19

Seminaria Konorskiego

Dear Colleagues, please be invited to the next Konorski Seminar.  Maria Nowicka from the Laboratory of Neurobiology of Language Processes, will be talking about Preferential Memory for Information Referring to the Self: the role of encoding and retrieval. We meet on Wednesday 3rd April at 3:00 pm, in Konorski hall.

See you there!

Małgorzata Skup

Ewa Kublik

Neuroplasticity Seminar

Dear Colleagues, Please be invited for the next Neuroplasticity Seminar. Joanna Krzemień from Tomek Prószyński’s lab of Laboratory of Synaptogenesis will be talking about „Angiomotins – a novel family of proteins involved in neuronal organization and mice behavior”. The seminar will seriously take place on 1st of April; 3:00 pm at CN hall.

See you there!
Kasia

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, April 4th, we will have two speakers presenting their projects.

Milena Krajewska from Laboratory of Intracellular Ion Channels will talk about „Interactions of the Potassium Channel ROMK2 with Mitochondrial Proteins„.
Benjun Ji from Group of Restorative Neurobiology will give a lecture entitled „Regulation of AMPAR and NMDAR in ankle extensor and flexor motoneurons in response to  low threshold stimulation and BDNF overexpression in spinalized rats”.
Don’t miss this event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a „get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.

Tomasz Prószyński

Zaproszenie na wernisaż wystawy „Obrazki MO”

Szanowni Państwo,
w imieniu Fundacji Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych zapraszam serdecznie na wernisaż wystawy „Obrazki MO”, na którym zostaną zaprezentowane prace z lat 1985-2018 prof. Marka Olszyńskiego Prodziekana Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Profesor Marek Olszyński jest jednym z inicjatorów i organizatorów projektu Art and Science. Wernisaż odbędzie się 1 kwietnia br. o godz. 17.17 w sali wystawowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego.

Hanna Fabczak, Prezes Zarządu

Obrona rozprawy doktorskiej

4 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr. Pawła Trzaskomy p.t.: „Analiza organizacji chromatyny w jądrze komórkowym z wykorzystaniem nowych wysokorozdzielczych oraz wysokoprzepustowych metod wizualizacji”

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Wilczyński
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Dobrucki; prof. dr hab. Piotr Świątek